رسانه ها و نقش آنها در اذهان عامه

Posted on at


رسانه ها وسایلی هستند که سبب انتقال پیام ها، معلومات ها و اطلاعات میشوند. این فرق نمیکند که صوتی باشد یا تصویری یک فرهنگ عمومی دانشی است که همیشه در حال تحرک میباشد. و هر روز با نظراندازی اختراعات واکتشافاتی کهدردنیا صورت میگیرد از آن تحولات پذیرایی میکند.برای اینکه فرهنگ یک جامعه رشد وتوسعه یابد در این عرصه رسانه و مطبوعات نقش برازنده ای را ایفا میکنند٬تا در جهت رشد و گسترش باورها٬ رسم و رواج ها و فرهنگ تلاش خستهگی ناپذیری را متحمل میشوند.ازآن جاییکه رسانه ها خود وسیله یی برای گفتن وشنیدن است رفته رفته ازطریق آن نظریات بوجود میاید٬ و خود نظریات سبب تکامل جامعه اجتماعی میگردد.وسایل جمعی دو نوع اند:یکی تصویری و دیگری صوتی میباشند.ازجمله وسایل تصویری میتوان تلویزیون را نام برد که در دنیای امروزی پیشرفت قابل ملاحظه دارد و توانسته سبب تغیر در اذهان مردم گردد. و این وقتی موثر واقع میشود که شنونده و بیننده ازنکات مثبت و منفی آن استفاده اعظیمی ببرد.رسانه ها تنها وسایلی هستند که در جهت تبادله اذهان افکار تجارب واندیشه ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفا میکنند.بعضی دانشمندان به این باور هستند که مشکلات بعضی از کشور فقر اقتصادی نیست بلکه از عدم بیداری مردم آن کشور است پس در این عرصه رسانه ها نقش مهم وبه سزای را افاده میکنند و میتوانند سبب روشن شدن اذهان مردمآن کشور شوند. وهمچنان میتوانند یک سیراجتماعی رادر بالا بردن سطع فهم ودرک آن جامعه نمایند٬ ومیتوانند تاثیربه سزایرا بالای مخاطبان خود بگذارد وحتی میتواند سبب تغییر دگرگونی ها در جامعه گردد.بعضی از مشکلات که در یک جامعه رخ میدهد از نادیده گرفتن و نپرداختن به امور معنوی آن است که از سیر و تکامل٬ پیشرفت وترقی جوامع در دو خط مادی ومعنوی میکاهد."برکس خوان سبق که در همه حال" - "سبق از لوح کبریا آموخت"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post


مینا اسحق زیAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160