زیباترین هدیه الهی

Posted on at


زیباترین موجود, باارزش ترین موجود که خداوند "ج"از همه زیادتر به او مقام داده استاون کسی است که از روز تولد تاآخرین نفس اش که خداوند"ج" برای آن داده است رنج ها و مشکلات های زیادی متقبل می شود. از همین خاطر است که خداوند"ج"به پیامبر بزرگوارش امر فرموده است تا جا، مقام،عزت و حقوق آنها را به مردم دنیا به فهماند او کسی است که این همه رنج ها دردها و مشکلات را متقبل میشود. بجز زن کسی دیگری نیست زن مادر است,دختر است,خواهر است.


مادران قدیم به جلو چشم خود مرگ جگر گوشه های خود را زنده به گور می دیدن و این بسیار زجر آور بود. در یکی از بحیره ها در زمان گذشته بود زمانیکه طوفان یا سیلاب میشد درهمان روز تمام مردم داخل همان قریه را گشته یک زن زیبا را آراسته کرده به بحیره می انداختن٬ بعد از آن بر این باور بودن که طوفان یا سیلاب آرام میشود. در زمانه های قدیم از به عنوان برده,کنیز استفاده می کردند. پیش از ظهور دین مبین اسلام از زنان به هر طریقه که دل شان می خواست استفاده می کردند.از زنده به گور کردن دختران جلو چشم مادران گرفته تا خرید و فروش زنان به صورت اموال.در زمان قدیم زنان هیچ حق و حقوقی نداشتن در مسایل سیاسی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی هیچ سهمی برای شان داده نمی شد که آنها هم در آن عرصه فعالیت کنند. به همین دلیل دین مبین اسلام آغاز یافت اما زنان امروز نه تنها در مسایل سیاسی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی ایفای وظیفه می کنند. بلکی می توانند از حقوق شان دفاع کنند اما زنان قدیم تمام رنج های زنده گی را خاموشانه تحمل می کردند امروز هم هویداست. که فیصدی از زنان از حق و حقوق خود دفاع کرده نمی توانند.مانند بانوی نو جوان ستاره که مورد خشونت قرار گرفته اما با وجود این همه ظلم و ستم که سر او شد باز هم این توانایی را بدست آورد.که از حق و حقوق اش دفاع کند پیشرفت های امروز نشان می دهد که برای دفاع از زنان مراکزی ایجاد شده است در سال "1958"در شهر نیویارک زنان مصروف دوختن لباس در یک کارخانه بودند٬ در شهر مردان ابر قدرت بودن که می خواستند آنها را شکست بدهند از هر طریق سعی و تلاش کردند٬ اما موفق نشدن اما او ظالمان به کار خانه حمله کردن و آنجا را به آتش افروختند بیش از هزار زن مصروف کار بودن که از هزار زن فقط اندکی از آنان از آتش سوزی نجات یافتن همان بود که آن روز را به نام خود و زنان جهان مسما کردند٬ و آن روز بنام روز همبستگی زنان یعنی "8"مارچ تعین شد که این روز نشانه شجاعت و بزرگی زنان جهان را نشان می دهد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


شکوفه نایل


من از آب و گِل ام نه از سيم و زرAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160