موفقیت دانش آموزان افغان و آموزش پایدار

Posted on at


دیگر نیازی نیست تا از چیز دگر سخن بگویم ویا دنبال موضوعی مناسب برای نوشتن باشم،چرا که موضوع٬ مطلب٬ مقصد وماوا خود به وضوح نمایان است.دیگر ملت رنج دیده ئ مان از این یکرنگی وعقب افتاده گی خسته شده است واز این سکوتی که ره به هیچ جایی نمی برد خسته شده است.


بعد از ان همه مشکلات وتحمل آن همه رنج وسختی این ثبات نسبی کافی نسیت ومردم مان مستحق خیلی فراتر از اینها هستند وباید به جای وقله ای که توانایی رسیدن وسعودش را دارند٬ دست یابند و برسند.اکثریت مردم بالاخره به این نتیجه دست یافته اند که منشاء موفقیت وپیروزی از همین مکاتب مهدهای اموزش رقم خواهد خورد وبدین منظور با برگزاری پروگرامهای متفاوت همچون فیلم انکس وبانوان انکس در صدد ارتقاء ظرفیت ها وتوانمندی های این بانوان وفرزندان اند.پروژه ای که سالهای قبل با نامbest به منظور ارتقاء سطح آموزشی در مکاتب با ایجاد سمینارهای اموزشی برای اساتید دائر گردیده بود٬ اینبار متفاوت تر با نامی جدید وبرنامه ای جدید؛شامل بر توانمند سازی اساتید در تدریس نصاب تعلیمی جدید با متودهای جدید،قسمی که اینبار تمرکز ایشان بیشتر بر دانش اموزان است. ومی خواهند شاگرد محوری را در سیستم اموزشی مان تطبیق نمایند. مه این خود هم شامل تدریس اساتید وهم تدریس دانش اموزان می شود که در مکتب ملکه جلالی نیز این برنامه پیاده شده است.در سلسله برنامه های دوره اموزش مقاله نویسی  و فیلم انکس این هفته اموزش برنامه ئ ویندوز تکمیل شد وبا تدریس نکاتی بیشتر کامپیوتر درس به اتمام رسید. وبرنامه ئ ورد نیز برای ایشانمعرفی گردید. ودر قسمت مقاله نویسی دانش اموزانی مانند:فریبا٬ ساغرونسرین توانستند بسیار زیبا بنویسند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فرشته احمدیان


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160