مسابقات وزارت معارف....

Posted on at


 


وزارت معارف افغانستان بخاطر پیشرفت بانوان در ورزش مسابقاتی را میان مکاتب برگزار نموده است که این مسابقات هر سال برگزار میشود.


در این مسابقات تیم های مکاتب دختران از قبیل بسکتبال و والیبال اشتراک مینمایند که تعداد تمام این تیم ها به 20 تیم میرسد که مسابقات این ها در لیسه عالی ملالی آغاز و در همانجا به اتمام میرسد این مسابقات در طی 15 روز دوام پیدا میکند و هر آن تیمی که به فاینل راه پیدا کرد و مقام اول را از آن خود نمود جامی بخاطر تقدیر آن تیم اهدا میشود که نظر به مقام به هر سه تیم اول,دوم و سوم کب پیروزی تقدیم میشودهدف وزارت معارف بخاطر برگزاری این مسابقات پیشرفت بانوان در عرصه ورزش و شناسایی چهره های برتر برای تیم وزارت معارف افغانستان میباشد.


مسؤلین وزارت معارف میگویند این مسابقات برای بانوانیست که بیرون از محوطه مکتب در دیگر جای نمیتوانند ورزش نمایند بخاطر اینکه بعضی خانواده ها مقید به ورزش نمودن دختر هستند و نمیگذارند دخترانشان در کلب های بیرون ورزش نمایند و به رشته مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند به همین خاطر هر سال دو بار این مسابقات بین مکاتب ایجاد میشود یکی مسابقات بهاری و دیگر مسابقات خزانی است که هر سال خوشبختانه به تعداد مکاتب افزوده میشود و چهره های تازه ای دیده میشود که امکان دارد در میان این دختران 15 مکتب چهره های خوبی برای تیمملی و تایم وزارت معرف پیدا شودبه طور مثال به تاریخ 28 ماه ثور مسابقه ی والیبال بین دو مکتبی که از لحاظ ورزش نامدارند و تیم های قوی دارند یعنی تیم لیسه عالی بی بی محرو و دیگر تیم لیسه عالی سوریا بود که در میدان اول بازی به نفع لیسه سوریا پیش میرفت و میدان اول با نتیجه 20 بر 8 به نفع سوریا خلاص شد اما در میدان دوم چانس به تیم لیسه بی بی محرو رو کرد و میدان دوم با نتیجه 22 بر 13 به نفع تیم بی بی محرو تمام شد بخاطریکه هر دو تیم یک برد داشته اند میدان مسابقه میدان سوم اجرا شد که این بار مسابقه با تفاوت اندکی به نفع لیسه بی بی محرو ختم شد با تفاوت 25 بر 24 لیسه بی بی حمرو توانست لیسه سوریا را نیک اوت از مسابقات نمایدنویسنده:اسما ابراهیمی160