کشی های المپیک: تلخ - شیرین

Posted on at


در اینکه کمیته جهانی المپیک کشتی را به بازی های المپیک بازخواهد گرداند شک نداشتم. این هیاهوی که در مورد کشتی برپاه شده بود, به کشتی تکانی داد تا در خود دوباره اندیشه کند و به ایجاد علاقه, درآمد و شور اجتماعی بپردازد. هیچ ورزش دیگری از حمایت بیشتر نسبت به کشی در المپیک برخوردار نیست. من فکر میکنم که ما این را ثبوت کردیم. حالا که ما پیروز گشته ایم بیایید که بیش از حد از خود راضی نباشیم. ما میتوانیم از این هم کرده بهتر باشیم. من زیاد علاقه مند به تعدیل گروه های وزنی در کشتی هستم. طوریکه دوران بعد از زایمان خود و کاهش وزن خود را میگذرانم, در حال اندیشه برای یافتن یک موقعیت بهتر  برای رقابت هستم. در دوران دانشگاه در سال 2000 یک مقاله که در مورد ورزش زنان چاپ شده بود در نوشته و عکس تا اندازه ای به من پرداخته بود. کشتی زنانه برای رقابت های المپیک 2016 دو گروه وزنی دیگر را نیز ایجاد خواهد کرد و تا آنزمان خوشبختانه من سلامتی خود را بازخواهم یافت و بصورت منظم به تمرین خواهم پرداخت. کاهش وزن من به 55 کیلو گرام تاثیرات بدی بر من میگذارد. مسابقه من با منگولیا را در پیوند ذیل ببینید.:  http://youtu.be/4oYixN3ZUPc


گروه های وزنی تازه برای زنان شوربختانه به قیمت کاهش گروه های وزنی مردان تمام شده است. در طرح تازه گروه های ذیل شامل اند: کشتی آزاد مردانه, کشی فرنگی و کشی آزاد زنانه شامل شش گروه وزنی خواهند بود. در قسمت مردها, گروه های وزنی شان بسیار بزرگتر است و از همدیگر بسیار تفاوت دارند. احساس آنها را درک میکنم و آرزو دارم که پیروزی ما با قیمت هزینه آنها تمام نشده باشد. این کشتی است و من میخواهم که پیروز آن باشم. در دوازده سال گذشته در سه المپیک گذشته ما با گروه های وزنی کم به رقابت پرداخته ایم. گروهای وزنی تازه پیشنهاد شده برای رای گیری در مسابقات جهانی 2013 قرار ذیل اند:کشتی آزاد مردانه


55kg - 121lbs


65kg - 143lbs


75kg - 165lbs


85kg - 187lbs


95kg - 209lbs


125kg - 275lbs


 


کشتی آزاد زنانه


48kg - 105.6lbs


52kg - 114.4lbs


56kg - 123.2lbs


61kg - 134.2lbs


66kg - 145.2lbs


72kg - 158.4lbs


 


کشتی فرنگی مردانه


57kg - 125.4lb


67kg - 147.4lbs


77kg - 169.4 lbs


87kg - 191.4lbs


97kg - 213.4lbs


130kg - 286lbs


 


مسابقات قهرمانی 2013 در بوداپست  را دنبال کنید:  http://www.wrestling2013.com/en/ 


تویتر:  @Chick_Wrestler (https://twitter.com/Chick_Wrestler):


فیس بوک  https://www.facebook.com/leigh.jaynes.1:


 About the author

160