کشور زیبای من

Posted on at


کشور زیبای من


نام کشورم افغانستان است که از جمله کشور های اسلامی است و ما به خاطر اسلامی بودن آن افتخار می کنیم و پایتخت آن کابل است و بیرق آن سیاه ،سرخ سبزاست و نود و نه در صد از مردم آن مسلمان اند وبه خداوند (ج) و به کتاب وی و به حضرت محمد ایمان و باور کاملی دارند و از تمام گفته های شان پیروی وطبق شان عمل می کنند.کشور ما افغانستان در وسط براعظم آسیا قرار دارد که مساحت آن به( 650000)کیلو متر می رسد و حدود اربع آن از طرف شمال با ایران هم سرحد است و بعضی از وسایل مورد ضرورت کشور ما از اایران صادر می شود و از طرف غرب هم سرحد است با پاکستان و از طرف جنوب شرق با کشور های آسیا میانه یعنی ترکمنسان تاجیکستان و اوزبکستان و به طرف شمال شرق چین موقیعت دارد


وکشور ما دارای سی و چهار ولایت می باشد که از جمله آن ها هرات ،قندهار، بدخشان،نیمروز، بلخ، ننگرهار، بدخشان، کابل، وغیره می باشد که اقلیم آن نظر به فصل های سال فرق می کند و داری چهار فصل است بهار، تابستان ،خران،زمستان که داری آب و هوای معتدل است و داری بارندگی های زیاد و برف در فصل زمستان است.کشور ما افغانستان یک کشور زراعتی است که بیشتری از مردم به آن اهمیت میدهند و مصرف همان شغل اند و در آن به کاشتن حبوبات، نباتات و میوه جات یافت می شود و بسیار حایز اهمیت است و بیشتری از حاصلات آن به خارج از کشور صادر می شود و این کار برای اقتصاد آن هم بسیار با ارزش است و ما همه با هم از کشور خود پیروی می کنیم و برای پیشرفت آن همه ما دست به دست هم می دهیم تا کشور ما پیشرفت و ترقی کند.
About the author

160