قربانگاه پر شکوه خدایان قدرت در سرزمین خاموشان

Posted on at


معبد با شکوه با ستون های بلند و مر مرین و سقف آوریخته با چلچراغ های زرین و سیمین، فرش های پر نقش و نگار با قطعه های لاجوردی و زمردی آزین بسته با شمع های فروزان و دلنشین جا به جا شده بر پوست قربانیان حاکمیت و قدرت.


بر هر کوشه این سرزمین خدایان سوار بر اژده ها، افعی، فیل و اسپ ... خزنده، جونده و پرنده به سالون معبد اجلاس حضور فرمودند و از طرف پیروان چاق و لاغر نوکران و خدمتگذاران با فریاد و شعار های رنگارنگ پذیرایی شایانی شدند.


خدایان نشته بر کرسیه مواج و آراسته با نقاشی های رنگین شده با عرق و خون زلفان پرموج چین قربانیان و نو عروسان هدیه شده دریایی کابل، آمو، هیرمند، هریرود را که بر ستون های مرمرین انتخابات با آرایش و پیرایش با رشته های ابریشمی برای قربانی بسته شده اند.خدایان با شور و هیجان و دادن فرمان به نکران و چاکران با نیش های بلند و آویزان فریاد شوق بر میآوردند، بیاورید عروس گریز پای ما را، بیاورید غنچه رای ما را، ببندید سر و تنش با رشته های حریر، بپاشید عطر و گلاب بر تنش تا شورش از دل ما کم شود. جام های نقره گون را با می صد ساله و خون سرخ عروس رای ما با عطر گلاب پیمانه کنید. تا آتش درون حوا و نفس ما لحظات در می و مستی غرق خیالات و آرزوهای پایان ناپذیر ما سخته دلان شود. و با دیدن سر بریده نو عروس و تن برهنه مرمرینش شعله های جکر سوز دل ما آرامش و آسایش پیدا کند.


عزیزان جنگ، جدال و زورآزمایی های ما تفریح و خوشگذارنی بیش نیست. از دخالت در این صحنه های دوری جوید، به لانه و کاشانه تان پنا ببرید غم و غصه دنیا را به مالکان دنیا بگذارید.


یادتان نره ما شب و روز د تلاش و فکر کردن برای سعادت و پیشرفت شما هستیم این کار ها مغز و انرژی میخواهد، جنجال و چانه زنی میخواهد، خسته گی و ماندگی میخواهد. این حق ماست که سال چندی را بر کرسی آرام پر قویی بخوابیم و استراحت کنیم.آفرین بر شما خواهرک ها و برادرک های من، مرهبا بر شما پیروان ساده دل و با وفای ما، نه یک آفرین بلکه هزار و صد آفرین به شما هدیه گر های رفا و آسایش ما.


عزیزان من بروید بر سر زمین تان، باغ تان، دوکان تان، آه ها یادم نره با تجار و مافیا و کله گنده ها سر و صدا نکنید و به پای شان نه پیچید، دوستان دل و جانی ما هستند. قول میدهیم تا زمانیکه فرمان برید سر تن بریده نشود، اختطافچی فرزند شما را نه رباید، پولتان در بانگ معفوظ بماند، دارایی تان از چور و چپاول مسوون شود. هر زمان فرمان بر شما صادر شد، که رای بدهید تکرار در تکرار رای بدهید تا امن و امان باشید.


چند رکعت نماز شکرانه برای خودتان به درگاه حق به جا آرید. آنچه خدایان بردارند مشکل آفرین نیست. زنده باشید، پاینده باشید، به امان خدا، با امان خدا
160