پیشگامان ورزش: از یک جودوکار ایتالیایی تا ورزش ملی افغانستان.

Posted on at


تیم ملی فوتبال افغانستان نیز در ورزش خود پیشگام است. هفته گذشته آنها برای نخستین بار در تاریخ خود پاکستان را شکست دادند و یک دست آورد بی سابقه را کسب کردند که در شرایط سیاسی فعلی افغانستان بسیار ارزشمند است.


تیم میزبان بازی دوستانه ای را با تیم رقیب در کابل انجام داد که با نتیجه سه بر صفر پیروز گشت. این نخستین بازی جهانی این تیم در ده سال گذشته بود. بعد از دهد ها جنگ در افغانستان, این کشور این پیام را میدهد که جنگ در افغانستان در حال پایان است و مردم افغانستان آماده اند که مسوولیت روند صلح را به عهده گیرند و صلح را به زندگی خود برگردانند.جهان ورزش در افغانستان با راه یافتن به جامعه جهانی و نمایش ورزش ملی افغانستان به جهان, حمایت خود از علاقه مندان خود را بیان میکند. این مسابقه دلالت بر دور تازه ای از انکشاف روابط سیاسی بین این دو کشور میکند و مطمئنا گام مهمی برای زدودن موانع فرهنگی و سیاسی بین آنها میباشد.


تیم بانوان فوتبال استقلال در عرصه فوتبال در افغانستان, کشوریکه تبعیض علیه زنان درآن معمول است و بسیاری از زنان از نبود آزادی و استقلال رنج میبرند, پیشتاز است. با تلاش شبکه های فلم انکس و زنان انکس که فرصت بازی در یک تیم فوتبال را برای زنان فراهم کرده اند, بانوان با نمایش استعداد و اراده خود به بازی فوتبال میپردازند.تعصب جامعه, آزارجنسی و کمبود تجهیزات و ابزار, زنان را از پرداختن به فعالیت های جسمانی دلسرد میکند. با حمایت سازمانهای مانند سازمانهای فلم انکس و زنان انکس شرایط بصورت آهسته اما استوار در حال تغیر است. لبخد زیبای این زنان جوان شجاع ما را انگیزه و امید میدهد.


 


پیشگامان, راه دشواری را در انتظار دارند. رهبری و پیشگام شدن بدون مسوولیت پذیری ممکن نیست و همه روزه خوبی ها در انتظار شما نیستند, زندگی مملو از فراز و نشیب خواهد بود. این دلیلیست که من چیارا(Chiara)  را بطور شخصی تقدیر میکنم. چی در زمین فوتبال, چی در زمین مسابقه این ورزشکاران مردم بشماری را انگیزه والهام خواهند داد.About the author

160