وضیعت عده یی از شهروندان مردم افغانستان به خصوص مردها

Posted on at


به اجازه همه تان میخواهم بعضی حرف ها را بنویسم اگر چه توهین هم گفته میشود بازم مهم نیست چون دیگه داره از حد میگذره و همه فکر و گمان شان بد شده است . هرات شهری است بزرگ و نامدار که در آن بهترین جای ها و آثار تاریخی موجود میباشد و مردم آن از نگاه مادی و معنوی کدام چیزی را کم ندارند اما متاسفانه گمان شان بی حد و اندازه بد است و حس وطن دوستی و اسلامی از آنها دور شده است با افکار بد شان همه مردم را به بدی میکشانند و فساد و هرج و مرج را زیاد میکنند و علت این همه عقب مانده گی ذهنی شان میباشد .


 


پسر ها به این فکر هستند که همیشه خوش گذرانی کنند و از زنده گی لذت ببرند اما غافل از این اند که خداوند (ج) تنها انسان ها را برای لذت بردن نیافریده است بلکه برای عبادت و کار و زحمت آفریده است . اما انگار نه انگار که چنین چیزی موجود باشد نه از دین و نه از دنیا خبر دارند تمام عمر خودرا نمیشه که به بیهوده گی تیر کرد . همیشه پشت دخترها بوده و گپ های مفت زدند و ناموس خود را نادیده گرفته اند کسی که ناموس داشت نباید چشم بد به ناموس دیگری بی افگند چنانچه از نگاه اسلام هم گناه میباشد .


 


دخترهای و خانم ها نفس کشیدن برایشان سخت شده به تنگ آمده اند از این همه کارهای پست و بیهوده ... ما دلمان به این جمع است که امنیت داریم و دیگر کدام بچه نمیتواند که باعث آزار و اذیت ما شود اما تا حالا خبر نداشتیم که اردوی ملی ما هم از این کارهای بیهوده دارند محافظت کننده های ما که تیکه بندازند از دیگرها گیله یی نیست از انسانیت دور است این کارها خلاف قانون و اسلام است . صبر و حوصله تا چی اندازه چرا همیشه باید همه بدبختی ها را تحمل کنیم بس است دیگر از این به بعد چوپ ماندن بی فایده است چندین بار که آنها را رسوای جامعه کنیم آدم میشوند .اگر واقعن وجدان داشته باشند دیگر این اعمال پست را انجام نمیدهند


 


درست است که زن ناتوان است اما اگر صدایشان یکجا بلند شود همه را نابود خواهد کرد


فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160