نشست رسانه ای رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اروگوئه

Posted on at


این ویدیو بیانگر نشست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور اروگوئه است. در قدم نخست رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور اروگوئه را خوش آمد گفت و در مورد راه های افزایش روابط توضیع داد. فرصت های زیادی وجود دارد که میتوان از فرصت های موجود استفاده کرد و آنها را افزایش داد. این دو رئیس جمهور دیدگاهای خود را باهم در میان خواهند گذاشت با جامعه های بازتری داشته باشند و همه مردم مستفید شوند نه یک بخش ویژه.سپس رئیس جمهور اروگوئه به سخن پرداخت و تاکید کرد که برمردمش لازم است در کنار اسپانیایی انگلیسی را نیز بیاموزند و دو زبانه شوند. مردمش باید گروه گروه به آمریکا بیایند و دانش نوین را فرابگیرند و بویژه قادر شوند تا روی زمین کار کنند و غذای بیشتری تولید کنند. نسل جدید باید بتواند تا دانش نوین را فرا بگیرد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160