کمک به معلولان

Posted on at


معلول به کسی گفته می توانیم که یکی از اعضای بدن خود را در یک حادثه از دست داده باشد و یا از هنگام که تولد شده است معلول به دنیا آمده است و یکی از اعضای بدن خود مثل دست ،پا ویا اعضای دیگر بدن خود را از دست داده باشد و متاسفانه در کشور ما اشخاص معلول زیادی وجود دارد چون در افغانستان جنگ های زیادی و مشکلات زیادی وجود داشت و مردم به اثر همین جنگ ها بیشتری از اعضای فامیل خود را از دست دادن و یا بعضی شان اعضای بدن خود را از دست داده اند.و وظیفه ای تمام ما انسان ها هم این است که باید هیچ وقت برای افراد معیوب توهین نکنیم و هیچ وقت آنها را خار و حقیر نشمارید بلکه باید همیشه تلاش کوشش کنیم از آنها حمایت کنیم تا هیچ وقت خود را تنها و ضعیف اساس نکنند و ما باید کوشش کنیم تا که همیشه به آنها روحیه بدهیم تا آن امید خود را از زنده گی از دست ندهند و به زنده گی خود ادامه بدهند.هم داری حق و حقوق خاص خود اند یعنی آنها هم می توانند درس و تعلیم بیاموزند می توانند کار کنند و آنها هیچ وقت نباید محیوس شوند و از کار کردن دست بکشند و باید دیگران به آنها کمک کنند تا خود را تنها اساس نکنند و به خود اعتماد داشته باشند چون اعتماد داشتن به خود، می تواند مهمترین رول برای بیشرفت انسان باشد.و یکی از مشکلات کشور ما افغانسان مشکل بی کاری است که باید دولت ما کوشش کند خصوصا برای معیوبان کار های را بوجود بیاورد تا از این مشکل جلوگیری کنند و آنها را از بی کاری نجات دهد تا آنها بتوانند مصروفیت های سالمی بدست آورند و بتوانند از آن طریق مشکلات خود را حل کنند. About the author

160