پیشرفت دانش آموزان در عرصه آموزش پایدار

Posted on at


خداوند لایزال جهان را با آن همه نعمات بی کرانش آفریده حال آنکه بنده های نا شکر و نا سپاس قدر این نعمات را ندانسته و دایم در اندیشه برتری جستن و رقابت های ناسالم با هم اند؛ و غافل از اینکه این زر و زیور و کالا های مادی دنیا توشه آخرت شان نگردیده بلکه موقف اجتماعی شان نیز خدشه دار گردیده و محبوبیت شان در نزد دیگران کم میگردد.


البته رقابت های سالم در زمینه امور مثبت خیلی هم چالش برانگیز میباشد و باعث رشد و ترقی میگردد مانند: در امور تکنالوژی, درسی,دینی و سایر امور مفید دیگر.


اکثر کشور های پیشرفته و مترقی از طریق رقابت با سایر کشورها توانسته اند به قله های رفیع سعادت و ترقی دست یابند؛ پس سعی و تلاش و پشتکار و عزم و اراده باعث دست یافتن به اهداف ما میگردد.در همین زمینه شاگردان پر تلاش و زحمت کش لیسه گوهر شاد بیگم با عزم راسخ وسعی و تلاش این هفته را نیز موفقانه با نوشتن مقالات و نشر آن در سایت های انترنتی سپری نمودند.


شاگردان در این هفته با چگونگی کار در تویتر و نشر مقالات شان در این سایت آشنا گردیدند و همچنان در قسمت مقاله نویسی معلومات دستوری و نوشتاری برای شاگردان ارائه گردید.


شاگردان در این هفته مقالاتی را تحت عناوین (اظهار سپاس از افغان سیتادل و باران نعمت الهی و بدخشان مارا در غم خود شریک بدار) را به رشته تحریر در آورده و بهترین نویسندگان مقالات اسامی (شبانه،نازنین، ریحانه،رابعه) میباشند.لیسه گوهرشاد در تکاپو و تلاش است البته با همکاری اداره پر تلاش این لیسه و اساتید محترمش تا در قسمت آبادی و زیبایی صحن مکتب ابتکارات خویش را بخرج دهند.درین هفته با ساخت بلوار و باغچه در صحن مکتب و رنگ آمیزی صنوف به زیبایی مکتب افزوده شد.


قابل ذکر است ده دقیقه آخر هر ساعت مقالات شاگردان تصحیح و اشتباهات شان اصلاح میگردد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


خاطره فاخرAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160