پدیده های هویت ملی، رموز و سمبول ها

Posted on at


                                پدیده های هویت ملی، رموز و سمبول ها

بیرق:

بیرق هر کشور ممثل و معرف هویت آن در طول تاریخ است وطن عزیز ما افغانستان که تاریخ بسیار درخشان در دارد، در طول زمانه های گذشته و تا حال بیرق و سمبول ( رموز) ملی خاص را دارد در زیر بیرق کشور خود را در ادوار مختلف تاریخ ملاحظه می کنیم که چی منشأ دارد؟ و چی تغیراتی را دیده است؟ از قرن هشتم به بعد از زمان ( ابو مسلم خراسانی) بیرق افغانستان رنگ سیاه داشت که بالای آن نیزۀ دو سر افراشته می شد در قرن دهم و یازدهم ( دوره غرنویان) بیرق افغانستان علامت شیر داشت ورنگ آن بیرق شاهی سرخ بود. در قرن پانزدهم بیرق رسمی زرنگار افراشته می شد از آن به بعد در قرن 18 در زمان احمد شاه ابدالی تا قرن (19) بیرق های رنگارنگ معمول بود.در قرن نوزدهم باز رنگ بیرق افغانستان سیاه و علامت آن ( محراب و مُنبر با شمشیر و تفنگ) گردید.

در قرن بیستم (1928) از طرف لویه جرگه کشور رنگ بیرق ( سیاه، سرخ و سبز) وعلامت آن کوه و آفتاب معین شد. در سال (1929) مجدداً علامت بیرق ( محراب و منُبر و خوشۀ گندم) تعین گردید. در زمان حکومت مرحوم محمد داوودخان در نشان بیرق عقاب علاوه شد که محراب و منبر به شکل نامحسوسی در قسمت سینه وشکم عقاب قرار داشت. در زمان حکومت نور محمد تره کی بیرق افعانستان عبارت از یک تکۀ سرخ بود که در وسط آن کلمۀ «خلق» نوشته شده بود. بعد از آن بیرق افغانستان تغیراتی در خود دید تا این که در دوران دولت استاد برهان الدین ربانی و حکومت مجاهدین بیرق افعانستان از بالا به پایین رنگ (های سیاه، سفید سبز و نشان محراب و اطراف آن خوشۀ گندم) شدو در زمان طالبان بیرق افغانستان همه به رنگ سفید و کلمۀ مبارک(لا اله الا محمد رسول الله) در وسط آن نوشته شده بود.

منشأ بیرق ما:

منشأ بیرق ما از زمانه های گذشته تا اکنون ممثل فرهنگ،خصوصیات ملی، مسلمانی، دیندوستی، وطندوستی، شجاعت شهامت و سلحشوری مردم ما بوده واین منشأ ها در بیرق به قرار ذیل تمثیل گردیده است.

رنگ سیاه نشانۀ نداشتن آزادی کامل،رنگ سرخ نشانه جنگ های آزادی خواهی، رنگ سبز نشانۀ صلح و آزادی است.

موجودیت علامت شیر نشانۀ شجاعت، شمشیر و تفنگ، جنگجویی و دلاوری، عقاب علامت همت عالی است مسجد، محراب منبر کلمه های مبارک "الله اکبر" و توحید نشانۀ مسلمانی و اسلام دوستی مردم است. خوشه گندم زراعتی بودن کشور علامت کوه و آفتاب در حال طلوع، پایان یافتن دوره های تاریک و ظهور روشنایی هاست.

واکنون در بیرق افعانستان رنگ های « سیاه، سرخ وسبز » به تر کیب هم قرار دارند و نشان، همان محراب و منبر به اطراف آن خوشۀ گندم است. بیرق افغانستان بر فراز ساختمان ارگ ریاست جمهوری، پارلمان وستره محکمه در شهر کابل برافراشته می باشدAbout the author

160