بهار

Posted on at


بهار آمد پرستو لانه کرده               به سقف کلبه من خانه کرده

بهار یکی از بهتربین فصول سال است در فصل بهار تمامی انسانها ؛ حیوانات ؛گیاهان وسرانجام تمامی موجودات جاندار یک زندگی تازه را آغاز منمایند  در فصل تابستان نباتات بسیار اشکال جالب به خود میگیرند در فصل بهار آب و هوای بسیار  دلچسپ و پاک میشود. که به صحت انسانها خیلی مفید است...

در فصل بهار دهقانان های عزیز ما شروع به کشت و زراعت میکنند. افغانستان یک کشور زراععتی است از لحاظ آب و هوا دارای بهترین اقلیم میباشد که برای کشاورزان بسیار خوب است..

کشور عزیز ما از آب و هوای دلچسپ و پاکی برخوردار است اما متاسفانه  که عده کم از مردم عزیز ما محیط زیست خود را آلوده و هیچ کدام علاقه ای از خود نشان نمی دهند.که این عمل سبب امراض  مختلف وآلوده شدن محیط زیست ما میشود. به شما توسعه میکنم که محیط زیست خویش را آلوده نسازید تا باعث امراض مختلف نشود

هدف از این مقاله این است که توسعه من به تمام افراد جامعه اینست در پاکی و سفایی محیط زیسط سهم فعال بگیرند تا از بروز امراض جلوگیری به عمل آید

برگ درخشان سبز در نظر هر شیار     هر ورقش دفتریست معرفت کردگار    

 

HAROON TANHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

%MCEPASTEBIN%About the author

160