هفته رسانه های اجتماعی در نیویورک – بسوی پیشرفت رسانه های دیجیتالی و رهبری - بخش دوم

Posted on at


در بخش دیگر نشست فراخوانی همه خبرنگاران: چگونه خود را بحیث یک کارشناس اجتماعی و بازاریاب درونمایه ورانداز کنیم – من دو نکته مهم را دریافتم که بیشتر وقت ها برای کسیکه میخواهد در رسانه های اجتماعی و دیجیتالی کار کند, فراموش شده است و روش معرفی خود بحیث یکی از عامل های اساسی که عملکرد فرد در جستجوگرها ها را یاری رساند و او را در ایجاد یک نشان کاری برای خود فرصت خواهد داد.همایشگران روی استفاده از رسانه اجتماعی لنک ان(Linkedin) بحیث یک شبکه مفید برای پیدا کردن کارمندان تاکید کردند.


موضوع دوم, اما جالب, پیمانه توجه بود که ما به صفحه فیس بوک خود میداریم. برای کسیکه واقعن میخواهد کارش را در رسانه های اجتماعی و دیجیتالی راه اندازی کند, معلومات عکس یا متن در صفحه فیس بوک برای استخدام کنندگان بسیار مفید خواهد بود تا شخصیت و اندیشه های شما را درک کنند.بنابر این, بهتر است که مراقب چیزهایکه در فیس بوک میگذارید باشید. این هفته در جلسه های بسیار آموزنده و جالب بودم و اشخاص عالی ای را ملاقات کردم که میخواهم با آنها بشکل فردی ملاقات کنم و با جرئیات با آنها در مورد فعالیت های ما در تارنمای فلم انکس و بنیاد بانوان انکس صحبت کنم.
About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160