جستجوگرهای فنی در مقابل جستجوگرهای بازاریابی - چی تفاوت وجود دارد.

Posted on at


جستجوگرهای فنی در مقابل جستجوگرهای بازاریابی. من در حال حاظر در کالیفرنیا(California) به کار و بار مشغولم و در مورد جستجوگرها یک گفتگوی جالب داشتم که میخواستم آنها را اینجا ایجاد کنم, در عین حال میخواستم که از شر "بت های"(Bits)  محرمانه و جالب خلاصی یابم.


ما در مورد انواع متفاوت جستجوگرها بشکل انفرادی در بازار و اینکه چگونه آنها میتوانند یک راهبرد را مشخص و حل کنند, بحث کردیم.همه کسانیکه با عین هدف, در مورد آن یک اندیشه را ندارند, چون در این صورت این موضوع نشانگر آن است که همه از یک سطح مهارتی برخوردار اند. بنا بر این ما جستجوگرها را به دو بخش خلاصه میکنیم.


جستجوگرهای فنی


جستجوگرهای فنی مانند فردی اند که تارنمای شما را برای پیدا کردن پیوندها و کدهای شکسته زیر و رو میکند و آنها را بر اساس واژه کلیدهای راهبردی تان ترتیب میکنند.این به پایان تارنما بر میگردد و اینکه چگونه میتوان ساختار فعلی را بهینه سازی کرد, تا گوگل به سرعت بتواند آن را بر اساس ضریب های آن ذخیره کند. این همچنین به پذیرش رهنمایی ها از جانب تارنما بر میگردد و اینکه هر صفحه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ چیزی باقی نمانده است.About the author

160