نشست خبری سردبیر ناتو و نخست وزیر جاپان.

Posted on at


اندرس فاگ راسموسن سردبیر ناتو  و نخست وزیر جاپان در یک نشست خبری در این ویدیو در مورد روابط و همکاری های متقابل صحبت میکنند. آنها یک توافق نامه ای را به امضا رساندند که همکاری های شانرا در بخش مبارزه با دزدی دریایی, مصیبت ها و همکاری های بشردوستانه افزایش میدهد. سردبیر ناتو از نقش موثر و فعال جاپان در جنگ افغانستان و همچنین همکاری با این سازمان در دیگر بخش های قدردانی کرد. جاپان یکی از نزدیک ترین همکاران سازمان ناتو در آسیا می باشد.سپس نخست وزیر ژاپن بازدید خود از دفتر مرکزی ناتو را بسیار مفید برای هردو طرف خواند. او از روابط و همکاری هایکه بین ژاپن و سازمان ناتو در جریان است را به بحث گرفت و سودمند خواند. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160