مطبوعات معاصر امریکا

Posted on at


 


بخش دوم


واشنگتن دیلی نیوز


واشنگتن دیلی نیوز از جمله ی روزنامه های جالب و خواندنی است که به طور تقریبی عمر صد ساله دارد. این روزنامه در 1912 م به نشر آغاز کرد و به خصوص برای جوانان یک روزنامه ی جالب است . این روزنامه برای قشر جوان از جمله ی محبوب ترین نشریه ها می باشد، که با تقدیم مطلب های " بلواری " یعنی خاصه ی نشریه های بلواری ، از محبوبیت زیاد برخوردار است


.


البته اصطلاح بلواری معادل " زرد " و لوله انگیز به کار می رود؛ زیرا بیشترین مطلب های آن را مسله های جنسی، جنایی، پولیسی، قتل، سرقت، و نمونه های آنها تشکیل می دهد؛ همچنان نشر فلم های جنگی، مسله های سیاسی و خبرهای روز را محتوای نشریه واشنگتن دیلی نیوز تشکیل می دهد, که با همین گونه محتوا جوانان و نوجوانان را به خود جلب کرده است؛ همچنان تیراژ آن در نوسان است.


نیوز ویک


نیوز ویک از جمله ی نشریه های ( مجله ) مصور ایالات متحده ی امریکا است ، که قدامت تاریخی به طور نسبی بیشتر دارد و از محبوبیت بین مردم برخوردار است. نیوز ویک در سال 1837 م در شهر نیویارک به چاپ رسده است، با وجودی که یک نشریه ی مصور است، بیشترین مطلب های آنرا تحلیل های سیاسی، اقتصادی و خبرهای روز تشکیل می دهد.


مطلب های انتقادی و تصویر های بیشتر در آن به چاپ می رسد،با وجودی که تیراژ مجله ها و تعداد مجله ها و روزنامه ها ی امریکا ثابت نیست؛ اما تیراژ نیوز ویک به 1.5 تا 2 میلیون نسخه می رسد. با آنکه تیراژ مجله و روزنامه های ایالات متحده ی امریکا ثابت نیست؛ علاوه بر امریکا در سایر کشور ها نیز توزیع می شود.


همچنان این نشریه در لندن، پاریس، بن، قاهره و توکیو تجدید چاپ می شود؛ البته در مرکز های تجدید چاپ به نام " نیوز ویک انترنشنل " یاد می شود


.


ریدرز دایجست




یک ماهنامه ی سیاسی- ادبی می باشد، که در ایالات نیویارک در سال 1922 م تاسیس شد. این مجله با تیراژ 30 میلیون نسخه ، در سراسر جهان بی رقیب است. باید گفت، بیش از 14 میلیون نسخه ی آن در خارج از امریکا توزیع می شود؛ چون این نشریه حلقه ی وسیع خواننده ها دارد. در تبلیغ سیاست امریکا به صورت مستقیم و غیر مستفیم از موقف خاص برخوردار است.


این نشریه بر علاوه ی 14 زبان اروپایی ( کانادایی، چینایی و کوریایی ) نیز چاپ می شود. از مشخصه های دیگر ریدرز دایجست این است، که بسیاری از مطلب های آن در بعضی از نشریه های امریکایی نیز به چاپ می رسد. به همین قسم بعضی کشور های دیگر نیز در نشرات خویش از آن استفاده می کند.



About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160