زن

Posted on at


مقام و موقعیت زن در جامعه دارای ارزش های زیادی است,که امروزه زنان در حصه از این مرزو بوم تلاش های زیادی مینمایند٬ و کوشش میکنند تا ویرانی های وطنشان را اباد سازند. ودر مقام های مختلفی ایفای وظیفه نمایند.که برخی از آن ها معلم و بعضی در دفاتر دولتی و خصوصی وظیفه ایفا مینمایند.زن و مرد یکسان میباشد حق و حقوق شان ولی در جامعه ی ما زنان فکر میکنند که مردان حق و حقوقشان بیشتر میباشد.و آن را نیز مادر ساخته و از اولاد خود به درستی محافظت, تعلیم وتربیه مینماید.زن در دین اسلام مقام و جایگاه خاصی برخوردار است.هر گونه تجاوز بر حق و حقوق زنان حرام شمرده میشود و باعث خشم خداوند میگردد.اکثر مردم به خصوص مردم افغانستان ظلم و ستم ناروایی های انسانی٫ غیرانسانی و غیر اخلاقی را در حق زن روا میدارند."مردها خود را شایسته ی تصمیم گیری,حکومت داری,طرح ریزی,امور اجتماعی,اقتصادی و سیاسی و زن را مسحق سکوت و قبول حکم مرد میدانند."


اما نه, طوری زنان زنده گی کردند که بروی کره ی خاکی محبوب همگان شدند و به همین علت خداوند حقوق زن و مرد را مساوی دانسته و بهشت را زیر پای مادران قرار داده و مادر هم نیز زن میباشد. طوری که پیامبر گرامی اسلام فرمودند که "آن زنده ای که خدا را یاد نمیکند و برروی زن دست بالا کرده و آن را از حقوقش محروم میدارد و زن را به دیده ی یک بی ارزش و پیش پا افتاده میبیند در واقع آن مرده است و زنده کردن بر او بی فایده است."زیرا خداوند زن یا مادر را مقدس شمرده و به عنوان بهتری هدیه در حق بشر اعطا فرموده است، و ای زن تو کیستی و از چه نوری آفریده شدی که خداوند بزرگ قطراتی از رحمت خود را در قلب نازنین تو سر آزیر کرده است. آیا تو کدام فرشته ای که برروی زمین فرود آمده ای؟برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post


مهساAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160