خوب بخوابید

Posted on at


خوب بخوابید

فعالیت های طولانی مدت روز امکان دارد مقدار زیادی انرژی منفی وارد بدنتان بکند و شمارا خسته سازد ، که شما در این صورت نیاز به یک استراحت صحیح و کافی پیدا می کنید . که البته شب نیز به همین منظور به وجود آمده است که باید یک زمان معین را برای خواب در طی شب اختصاص داد . اگر می خواهید خوب بخوابید بنابر این ضرورت به انجام وترک بعضی از کارها دارید

.

1.برای خود لباس مناسب خواب انتخاب کنید ، سعی کنید لباستان بیشتر از جنس نخی باشد و مقداری آزادتر باشد تا در احساس خفگی نکنید ، واینکه همیشه آن را پاک نگه دارید .

2 .وقت معینی را برای خواب در نظر بگیرید. همیشه سعی کنید که در وقت ومعینی بخوابید و در وقت معینی بیدار شوید ، این کار باعث می شود که ذهنتان دارای زمان بندی دقیق خواب شود .

3 .زود بخوابید. هر اندازه که زودتر بخوابید ، به همان اندازه سنگین تر خواهید خوابید .این یک قاعده است .پس سعی کنید حداقل قبل از ساعت 10 شب بخوابید .

4 .شام سبک میل کنید. خوردن غذاهای سنگین باعث ضرر رساندن به چشم ،کاهلی و بدخوابی است . سعی کنید که شام خود را دو ساعت قبل از خواب میل کنید

.

5 .قبل از خواب ذکر بگویید.سعی کنید هرگز نماز شب را ترک نکنید .خواندن نماز شب باعث آرامش روح و روان شما خواهد شد ، و در شما تمام حالات نگرانی از بین خواهد برد وباعث ایجاد یک پیوند صمیمانه وقوی در شما و خداوند یگانه خواهد شد.

6 .از دشک راحت برای خواب استفاده کنید . استفاده از دوشک راحت ونرم خواب را برشما شیرین میسازد .

7 .درجه اتاق را در حد مطلوب نگهدارید . درجه اتاق را می توانید در 20 درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

8 .هنگام خواب پاهای خود را گرم نگهدارید. گرم نگهداشتن پاها هنگام خواب باعث می شود که سریع تر بخواب برویم.پس می توانیم از یک جوراب گرم برای گرم کردن پاها استفاده کرد

.

9 .اتاق خواب خود را تمیز نگدارید. این کار باعث ایجاد نظم در اتاق خواب شما خواهد شد.

10 .قبل از خواب مسواک بزنید .

11 .ذهن خود را از تمام پریشانی ها خالی سازید . نفس عمیق بکشید و به تمام سختی های موجود لبخند بزنید تا آنها متوجه شوند که با چه انسان قوی وبا اراده ای روبرو شده اند.

این کار هارا هرگز قبل از خواب انجام ندهید

 

.1 . فیلم سینمایی را به قسط دیدن پایان آن تماشا نکنید

2 در طول روز از دعوا وجنگ جدال پرهیز کنید

3 .نیاز نیست که تمام یک کتاب را در طی یک شب بخوانید. پس این کار را نکنید شب های دیگری هم برای کتاب خواندن وجودارند

4 .تخت خواب خود را میز کار خود درست نکنید .تخت خواب فقط جای خواب شماست.

5 .کارهای روزانه ی خود را برای شب نگذارید.

6 .در باره ی اتفاقاتی که در طی روز اتفاق می افتند در هنگام خواب فکر نکنید.

امیدوارم هدایات بنده بتواند ذره ای از مشکلات خواب را کاهش دهد

.

 About the author

160