ایجاد صنوف درسی کمپیوتر برای مکاتب اناث افغنستان توسط شرکت افغان سیتادل

Posted on at


شرکت افغان سیتادل یگانه شرکت خصوصی آی تی که تحت حمایه و سرمایه گذاری افغانستان با آیسا می باشد ، در سال 2010 فعالیت خویش را در ولایت هرات آغاز نموده است.


در این مدت شرکت افغان سیتادل توانسته است 10 صنف درسی کمپیوتر با تمامی تجهیزات ضروری برای 10 مکتب مختلف اناث را  در ولایت هرات فعال سازد


هدف این شرکت رشد و ترقی دختران افغان در عرصه تکنالوژی می باشد و هم چنان این که خدمتگذار به ملت و جامعه خود باشد.بعد از یک سلسله فعالیت در ولایت هرات اکنون تصمیم بر رشد و پیشرفت بیشتر این شرکت گرفته شده است تا خدمات بیشتری را عرضه دارند، که بدین منظور اکنون در شهر کابل نیز فعالیت های  شان  در حال گسترش است و بعد از تلاش های متعدد توانسته اند  تا اولین مکتب را در شهر کابل تحت پوشش کمک های خود در بیاورند.


نه تنها این ، بلکه شرکت افغان سیتادل به فکر آموزش شاگردان نیز بوده و از طرف  این کمپنی یک معلم کمپیوتر به هر یک از  این مکاتب در حال آموزش شاگردان بوده تا آنها را با علم تکنالوژی بیشتر آشنا سازند.


در کنار آن ،این شرکت تحت مشارکتی که با شرکت فیلم انکس دارد زمینه کار  و درآمد را برای این شاگردان آماده ساخته است. شاگردان، محصلین و متعلمین میتوانند عضویت این سایت را گرفته و با به نشر رساندن مقالاتو دیگر نوشته ها ، و فیلم هایی که ساخته خودشان باشد درآمد داشته باشند.تا اکنون در افغانستان بیش از 5000 استفاده کننده دارد که اکثریت آنها خانم های افغانستان می باشد که می توانند از این طریق در کنار خانه داری ، درس و دیگر وظایف خود از این سایت استفاده کرده ،‌ روابط اجتماعی خود را با سراسر جهان بیشتر ساخته، طریقه انشا نگاری و مقاله نویسی را بهتر می اموزند و در کنار آن درآمد زندگی خود را بیشتر بسازند.


این شرکت به فکر رشد استعداد های جوانان افغان بوده تا همانند جهانیان از تکنالوژی کمپیوترو اینترنت بیشتراستفاده نموده تا بلکه باشد افغانستان هم در صدر کشورهای پیشرفته جهان قرار بگیرد.وامن انکسAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160