نشست خبری کاخ سفید ایالات متحده آمریکا

Posted on at


در این نشست این هفه که به تاریخ سیزدهم ماه می سال 2013 برگزار شده بود, سخنگوی کاخ سفید در مورد بحران اکران, بحران سوریه, تغیر اقلیم وغیره به بحث و گفتگو پرداخت. در قدم نخست به پرسشی در مورد بحران اکراین, نقش روسیه در آن, نقش و مسوولیت های آلمان و ایالات متحده آمریکا پرداخت. اصلاحات قانون مهاجرت و دیدگاهای کاخ سفید و مجلس نمایندگان آمریکا موضوع دیگری بودن که توسط سخنگوی کاخ سفید به آنها پاسخ داده شد و بیان گردند.ایالات متحده آمریکا مخالفان سوری را به رسمیت میشناسد و برای یاری شان با متحدان خود کار خواهد کرد. آمریکا آنها را یاری خواهد رساند تا بسوی یک جامعه و نهاد مردم سالار سوق داده شوند. رژیم سوریه باید انتخابات پیش رو را به تعویق بیندازد و بر گفتگو با مخالفانش تمرکز نماید. تغییرات اقلیمی از همین اکنون احساس میگردند و تلاش جهانی در جریان است تا از تاثیرات بد شان بکاهند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160