فواید مطالعه

Posted on at


مطالعه باعث رشد و فعالیت ذهنی ما شما می گردد. هر انسانی که در زنده گی روزمره خود با مطالعه سر کار داشته باشد طبعاً شخصی است با مفکوره متفاوت از کسی که مطالعه را در تقسیم اوقات خود جای نداده و به مطالعه کدام توجه خاص ندارد است.


هر انسان باید مطالعه را جز مهم زنده گیش دانسته و به آن پی ببرد چون انسان به وسیله مطالعه می تواند به اوج موفقیت و شگوفایی برسد.هر انسانی که در باره موضوعات گونا گون مطالعه داشته باشد نه تنها در اجتماع یک جایگاه خاص داشته بلکه توسط آن می تواند در باره خالق یکتا و همچنان از حقوق خویش آگاهی یابد.


برعلاوه اینکه به خودش مفید بوده وهمنشینانش نیز مفید واقع شدهآنها نیز میتوانند که از گفتار نیگش استفاده مثبت بکنند. و گفته میتوانیم که یک نوع اجر و خدمت از طریق مطالعه نیزصورت میگرید. و در حقیقت راز موفقیت هر مملکت در مطالعه نحفته است چنانچه ضرب المثل افغانی است که میگویند "هم خدا و هم خرما." همین طوربه وسیله مطالعه میتوانیم که هم خدا از ما خوش وبه او دنیا هم میتوانیم یک توشه همرایمان ببریم و هم در دنیا میتوانیم باعزت سر بلندی زنده گی کنیم.کتاب یک دوست بی زبان است باشور بی زیان ما نباید از مطالعه غافل باشیم چون مطالعه یک یار پندار و یک دوست همراست چناچه اگر ما دوستی داشته باشیم پس به هر دقیقه که دل ما شود نمی توان نزد ما باشد اما مطالعه یک دوست مهربان و همرا است که هر وقت و زمانی که خواسته باشیم همرایمان است هیچوقت از ما خسته نمیشود و مارا تنها نمی گذارد.


درجامعه امروزیی که ما شما زنده گی میکنیم خصوصاً در ممالک پیشرفته اشخاص زیادتر به مطالعه می پردازند تمام اشخاص بلند رتبه همان طور اشخاصی عادی همه,وقتی صبحاز خواب میخیزند روز خود را با مطالعه آغاز می کنند. همین طور ساعاتی بی کاری,در تفریحگاها و یا در مکانهای دیگر با مطالعه همرا اند.مطالعه عادت و مصرفیت سالم بوده که انسانها را از مصرفیت ها و افکار نا سالم نگهداری میکنند و باعث رشد و پیشرفت جامعه و اجتماع می گردد. طریقه مطالعه به چندین نوع می باشد یکی از طریقه ها موسسات تحصیلی و دیگر از طریق آموزش عام که شاگردان, معلمان و سایر اشخاص که در خانه و در اجتماع فعالیت های روزمره,تجارب علمی مطالعه می آموزند. از مطالعه نتنها درمراکزعلمی صورت میگریند بلکه ما میتوانیم به حیث تفریحی از آن استفاده کنیم. که این یک حکم خاص است که هر شخص می تواند مطالعه کند چی قصه ییرا به قصد نقد آن بخواند یا مطالعه مورد علاقه خود را از روزنامه و یا کتابهای دیگه نقل کنند.مقصد اصلی مطالعه جدی است که در مکاتب ها تدریس میشود.دربعضی موارد به قول نویسنده نکته هایی می یابیم باید فکر و احساس خود را در آن یاد داشت کنیم. با اینکار میتوان بهترین بهره را برد و بشترین ذخیره را گرد آورد.تــــــــــــاکـــــــــی؟


"تـــــاکی تهی زکان سخا و غنا شـــــــــویم"                 "فـــــاقد ز بحر علم و رجا ولقا شــــــأویم"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


تهیه کننده: شگــــــــــــــوفه راســـــــتیAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 569
160