سه مرحله تولید و پندهای در مورد فرآیند ساخت فلم کوتاه شما, با مارک کاکزویسکی - بخش پنجم

Posted on at


راکد گذاری صحنه ها و باهم گذاری صدا ها- زمانیکه تصویر صحنه ها را درست کردید, آنها را راکد بگذارید و کار روی صدا را شروع کنید.


بیاد داشته باشید که از پیوند دهنده های هسته ای استفاده کنید تا فضاهای خالی صدا را باهم پیوند دهد. اخیر ویدیو ها را باز بگذارید تا بصورت آهسته ای جریان یابد نسبت به اینکه بطور یکبارگی قطع گردد.


هیچ چیزی مرا در یک فلم بیش از این اذیت نمیکند که ویدیو بصورت اشتباهی انجام شود.اضافه صدا -  در این بخش برای چیزهای که تصویربرداری شده اند اما صدای شان ثبت نشده است صدا اضافه میگردد. شاید این صدای جاویدن غذا باشد, اگر نتوانید که صدا را از نزدیکی ثبت کنید, میتوانید آنرا بعدا به تصویر اضافه کنید.


بعدا زمان باهم گذاری صدا با تصویر فرا میرسد. اضافه کردن صدا یک فلم را زنده میکند. یکی از کارگردانهای مورد پسند من آقای جورج رومیرو(George Romero) میگوید که او فلم هایش را سرتاپاه تماشاه میکند, اگر صدای فلمش خسته کن شود برایش یک چاره ای میسنجد.جلوه های ویژه و درجه بندی – زمانیکه ویرایش صدایی را تمام کردید, آنگاه میتوانید که کار را روی جلوه های ویژه و درجه بندی آنها شروع کنید. میتوانید از برنامه های متفاوت به این منظور مانند افتر افکت(After affects)  اسپید گرید(Speed Grade)  , دیونسی ریسولو(Devinci resolve) وغیره استفاده کنید.


برای درجه بندی میتوانید از برنامه تیر جادویی استفاده کنید که با پیش تنظیمات بسیار زیادی وجود دارد و با بیشتر برنامه های ویرایشی سازگار است.About the author

160