زن افغان

Posted on at


زن لطیف ترین و ظریف ترین موجود روی این کره خاکی است .و این دامن پر برکت زن بود که پیغمبر اسلام که برترین بشر بود را پرورش داد.در جامعه افغانی زن همانند کبوتر زیبایی است که در قفس بی عدالتی و نارضایتی به سر میبرد .و از فریاد او پنجره های این قفس همیشه میلرزد .ولی متاسفانه اطرافیان پنجره احساس نمی کنند که پرنده داخل قفس چه فریاد میکند ؟ چه میخواهد ؟و چه دردی دارد


...


وقتی کبوتر در قفس فریاد میزند مردم اطراف آن فکر میکنند نشانه شادی اوست اما فقط یک کبوتر میتواند درد کبوتر را درک کند و بفهمد .و نا گفته های او را از فریاد سکوتش بشنود .آری امروز این کبوتر که رنج ها و مشقت های زیادی را تحمل کرده میخواهد از قفس برآید ,بال هایش را باز کرده و تا کرانه های افق پرواز کند و ندای آزادی سردهد .امروزه این زن افغان است که از تمام حقوق خویش محروم بوده و همچون یک زندانی بی گناه اسیر دادگاه روزگار شده است


.


و هر چه برای آزادی اش تقلا میکند و دست وپا میزند کسی نیست که صدای او را بشنود.اما ما تسلیم نخواهیم شد و تا رسیدن به اهداف خویش از مبارزه دست نخواهیم کشید . آری ما زنان افغان این شجاعت را داریم تا از خود دفاع کنیم و برای آزادی و حقوق خویش مبارزه کنیم .و مرز های که جبر روزگار برای حصار ما ساخته را از بین ببریم و همه را بشکنیم .امروز ما جامعه جهانی و همکار های بین المللی را در کنار خویش داریم .و دولتی داریم که همواره سعی میکند از آزادی های ما دفاع کند .آری ما بلاخره به آزادی خواهیم رسید .................و آزادی را به معنی واقعی احساس خواهیم کرد


.


یاد آن روز را گرامی میدارم که قفس را بشکافم سر برون آرم ازین نابسامانی ها و فریاد بزنم من زنم !و بگویم گهواره مخملی خورشید منم


!About the author

nahid-annex

i am nahid a 10 class student in mahjobe heravy high school,herat,afghanistan .and now i am a member of filmanexx with a keen interest in working in this website

Subscribe 0
160