تاثیرات انترنت بالای تعلیم و تربیه

Posted on at


انترنت یک خط ارتباطیاست که توسط آن میتوان تمام جهان را ارتباط داد,چیز های یکه در مورد پیشرفت ها، اختراعات، انکشافات در تکنالوژی امروزه است میتوان از طریق انترنت مورد مطالعه قرار داد و تمام حادثات و رویداد های خبری – اجتماعی- سیاسی ومحیطی از طریق انترنت به زود ترین فرصت بدست آورد وبا خبر شد. تاثیرات انترانت بالای تعلیم وتربیه هم به صورت چشم گیریصورت گرفته که در وقت خیلی کم شاگردان میتوانند موضوعات موردضرورت خود را در هر بخشیکه که باشد گرفته وکارخانگی یا پروژه ها و غیره را ازطریق انترنت بدست آورند.


از وقتی که در مکتب امیرعلی شیرنوایی صنف فلم انکس افتتاح شده است برای شاگردان این مکتب سهولت دسرسی به کامپیوتروانترنت را مهیا نموده است. باتدریس بعضی ازپروگرام های کامپیوتری شاگردان مشکلات خود را از طریق کمپیوتر ها حل وبه کمپیوتر دسرسی کامل پیدا کرده اند,طریقه نوشتن مقاله را که در پیشرفت تعلیم آنها خیلی موثراست، را یاد گرفته وروزبهروزپیشرفت های زیادیدر قسمت مقاله نویسی،کامپیوتر وانترنت داشته اند. شاگردان که در این صنف شامل هستند خیلی علاقه مند این کورس میباشند ومیخواهند هر چی بهتر و خوبتر طرز نوشتن مقالهرا یاد بگیرند و یک مقاله نویس خوبی شوند.چیز های که در هفته سپری شده شاگردان این مکتب فرا گرفته اند عبارت از سرچ کردن یک موضوع در گوگل سرچ،گرفتن تصاویر که ارتباط به مقالات آنها داشته باشد از گوگل،ساختن جیمیل، طریقه ارسال نامه از طریق جمیل, باز کردن نامه دریافتی, اتچ کردن فایل ها و ارسال آنها, دونلود فایل های اتچ شده تنظیمات جی میل, گوگل پلس, طریقه اضاف کردن دوست در سایکل ها, پاک کردن سایکل یا یکی از دوستان, پوست کردن متن, عکس, لینک و غیره در گوگل پلس میباشد که به نحو حسن یاد گرفتند .کامپیوتروانترنت در زمان فعلی یک ضرورت خیلی مهم میباشد.درکشور های دیگر کامپیوتر وانترنت یکی از وسایل هم راه هرشخض بودهودر تمام ادارات،مکاتب،بانک ها،دوکان هافروشگاه ها، ،شفاخانه هاوتمام جاهااز انترنت و کمپیوتر استفاده میشود که فعلا در افغانستان هم چنین وضع رو به پیاده شدن است. برعلاوه اینکه شاگردان هاتفی در صنف فلم انکس فعالیت های چشم گیری را داشتند, در ورزش نیز فعالیت های کرده اند.تیم ورزیشی والیبال و باسکتبال این مکتب در مسابقاتی که بین مکاتب هرات برگذار شده بود اشتراک کردند که خود پیشرفت ورزش را در هرات نشان میدهد. شاگردان میخواهند تا در هرحصه مثل ورزش ,کمپیوتر, انترنت , مقاله نویسی و غیره پشرفت ها و موفقیت های را داشته باشندو برنده تمام مسابقات زندگی شوند تا ازاین طریق بتوانندبه کشور خود خدمت نموده و وطن خود را آباد کنند،آزاد وسربلند باشند.شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی در پروگرام اتصال مکاتب که درچند مکتب جریان دارد فعالیت دارند و با شاگردان مکاتب انگلستانارتباط برقرار کرده داشته و از شکل تدریس دروس آنها با خبر میشوند. که به چی شکل درس، تعلیم و همچنان در پهلوی درس چی کار های را انجام میدهند.چی نوع تفریح های دارند, از اوقات خود چی قسم استفاده میکنند و خیلی موارد دیگر آگاه میشوند که این ها همه از طریق کمپیوتر و انترنت امکان پذیر است و سهولت این همه کار ها را کمپنی فلم انکس برای این شاگردان آماده کرده تا از انترنت استفاده کرده و ارتباطات خود را قوی تر بسازند.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post 


فروهر اسفزاریAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 859
160