مسابقات ریسمان بازی بین مکاتب....

Posted on at


 


تمام مردم جهان علاقه مندی به ورزش های خاصی دارد و این را میدانیم که در جهان ورزش های گوناگونی وجود دارد بعضی از کشور ها بازی های عنعنوی خود را نیز در لیست ورزش های جهان ثبت نموده اند که اکنون با ثبت آن گونه ورزش ها دیگر مناطق جهان آشنایی پیدا نموده است.در افغانستان نیز خوشبختانه برای بانوان مکان ورزش نمودن فراهم گردیده است که ما در حال حاضر شاهد بانوان ورزشکار کشور خویش هستیم که در رشته های مختلفی ورزش مینمایند بعضی از این ورزشکاران علاقه مندی برای ورزش نمودن دارند اما هدف مشخصی بخاطر پیشرفت در رشته ی خویش ندارند و یا به تلاش راه یابی در تیم ملی و یا هم تیم های خارج را نیستند اما بعضی از این بانوان ورزشکار هدف بسیار مشخصی دارند هدفی مانند ورزشکار های دیگر جهان دارند آنها میخواهند که در همان رشته در تیم ملی راه بیابند و یا هم در رشته ورزشی خود پیشرفت چشم گیری داشته باشند,بنابر این ورزشکاران آینده خوبی برای کشور خویش میاورند.ما میتوانیم بانوان تیم ملی در رشته های مختلفی را بیبینیم مثل فوتبال,بانوان والیبال,بسکتبال و دیگر ورزش ها.با دیدن این همه پیشرفت های بانوان در عرصه ورزش وزارت معارف بین بانوان مکاتب مسابقات والیبال و بسکتبال  را برپا نموده است تا از بین آنها بهترین ها در تیم های وزارت معارف و ملی جذب شوند.و همچنان در این سال در پهلوی مسابقات بسکتبال و والیبال مسابقه ریسمان بازی را نیز به راه انداختند که آن عده بانوانی که در بازی ریسمان زدن مهارت دارند شرکت نموده و حایز جایزه گردند.


در این مسابقه از چندین مکاتب دختر ها اشتراک نموده و انواع  از بازی های ریسمان زدن را انجام میدهند که ساده ترین بازی گرفته تا مشکل ترین آنها که در این مسابقه اشتراک کننده ها باید با سپری کردن 20 نوع بازی به مرحله آخر رسیده و مقام اولی را از آن خود نمایند.


انواع بازی های ریسمان زدن چند نوع آن عبارت از:


ریسمان زدن ساده از پیشروی,از عقب,ریسمان زدن به صورت قیچی,قاشق در دهن گرفته بالای آن تخم مرغ گذاشته و ریسمان زدن,ریسمان زدن در داخل بوجی و دیگر انواع مختلف ریسمان زدن میباشند که این چند نوع مشکل ترین آنها است.اکثریت این بانوان بخاطر بدست آوردن مقام اول زیاد تمرین نموده این جای خوشحالیست که استعداد های گوناگونی در رشته های مختلف شناسایی میشوند بنآ به آرزوی پیشرفت تمام ورزشکاران افغانستان. 


نویسنده:اسما ابرهیمی160