پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان

Posted on at


فوتبال یکی از بازی هایی میباشد که به صورت گروپی انجام میپذیرد,این بازی دل چسب علاقه مندان زیادی را به خود جذب نموده است,در بیشتر کشورهای دنیا این بازی با آموزش های تخصصی به بازیکنان آن همواره سعی در بالا بردن سویه ی ورزشی خود شده و فوتبال یکی از نمونه ورزش هایی است که هم در تیم های داخل یک کشور صورت میگیرد و هم در صورت حرفه ای بودن بازیکنان آن بازی های خارج از کشور نیز صورت میگیرد.


فوتبال نمونه ای از ورزش هایی میباشد که بازیکنان با بازی نمودن همراه توپ,سعی در به هدف زدن آن به دروازه ی تیم مقابل و یا رقیب خود میگردند. و بعد از بازی همراه یکدیگر در یک زمان معین,بازی به اختتام رسیده و تیم برنده توسط داور معین میگردد.و گاهی با مساوی بودن مقدار گل های تیم های بازیکن بازی به پایان رسیده و حتی با دادن مقدار گل های مساوی نمیتوان برتری یک تیم نسبت به تیم دیگر را معین نمود.از تمام این حاشیه روی ها و بحث ها که بگذریم,بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستانو به اهتزاز آوردن بیرق زیبای کشورمان توسط بازیکنان غیور مردم با نگاهی دیگر نسبت به این بازی علاقه مندی پیدا نموده اند.مردم تا نیمه های شب از طریق رسانه های مختلف و متفاوت جویای احوال ورزشی تیم ملی فوتبال بودند و با شنیدن پیروزیشان به شور و شعف افتاده و با صدایی مملو از شادی و قلبی آکنده از غم ها به خیابان ها آمده و فریاد "زنده باد افغانستان"را سردادند.


این شادی مردم افغان را در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال میتوان به وضاحت مشاهده نمود,از اینکه با گفتن ذکر های زیبا و دعا نمودن در درگاه ایزدی خواستار پیروزی های دوباره ی این شیرمردان هستند و این روزها اگر هرگوشه و کنار شهر را ببینیم شاهد مذاکره و گفتگوی شهروندان با یکدیگر در رابطه با فوتبال هستیم.از اینکه افغانستان با موجودیت وضعیت ضعیف اقتصادی باز هم چنین اشخاصی را تعلیم داده تا مهارت و قدرتمندی افغانان را به همه ی جهانیان نشان دهند,افغانستان را نمیتوان تنها با خشونت و بدبختی شناخت,افغانستان کشوری است که بازهم با جنگ های پی در پی حال شاهد موفقیت هایش هستیم,جوانان این مرزو بوم از جنگ خسته شده اند و خواهان پیروزی,صلح و آرامی هستند میتوان پیروزی های ورزشی را نمونه ای بارز از تلاش افغانان دانست.


زنده باد افغانستان,زنده باد شیرمردان صلح دوست,زنده باد بازیکنان تیم ملی فوتبال افغان زمین.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160