بهشت کجاست؟

Posted on at


بهشت کجاست

بی خبر همه دنبال بهشت می گردیم .وهمه فکر می کنیم بهشت در نزد خداست واو در آن مکان جای دارد ، ودر آخرت وبعد از حسابرسی به اعمال انسان ها اشخاص نیکو و پرهیز گار وارد بهشت می شوند.و من نیز به این گفته هیچ شکی ندارم . اما واقعیت دیگر این است که در این دنیا نیز بهشت هست جایی که ما با پناه بردن به آن احساس آرامش و اطمینان می کنیم .بهشت هرکس همان جاست ، کنار کسی که می خواهد در هر زمان در نزدش باشد

.

مهربان طفلک 5 ساله کوچکی است که چهار سال است دنبال بهشت خود می گردد. او بهشت خود را گم کرده و در اطراف خود فقط برزخ و جهنم می بیند . طفلک خورد 5 ساله افغان در زیر دست پدرمعتاد خود بزرگ شده است او کاملا دختر ژنده پوش و ضعیفی است . پدر او روز ها ، در خانه نیست وشب ها نیز بسیار دیر هنگام به خانه می آید ،اما مهربان در آرزوی این است که هرگز پدر خود را در خانه نبیند ،چرا که او همیشه مهربان را در زیر ضربات سنگین سیلی و مشت های خود می گیرد . مهربان تنها ودر کوچه ها گدایی می کند تا بتواند برای خود نان بخرد .اما پدر او همیشه از مهربان پول می خواهد واو را بشدت در عذاب و ناراحتی قرار می دهد

.

تمام بدن مهربان پراز کبودی و زخم های بیشمار شلاق های پدرش بود . مهربان همیشه گریه می کرد و از پدر خود می ترسید اما او باتمام مشکلاتش و سن بسیار کمش برای پدرش لباس می شست، غذا می پخت ، چای می آورد و خانه جارو می کردو ظرف می شست .او دختر بسیار شجاع و سخت کوش است مهربان و نازک است .او تمام روز هایش را با همین سختی سپری می کرد. تا اینکه روزی زنی به تمام سختی های او پایان می بخشد او مهربان را در کوچه در حال گدایی از این و آن می بیند و از او درباره ی زنده گی اش پرسان می کند وبعد مهربان را با خود به یتیم خانه ی شهر برده و او را به آنجا معرفی می کند .مهربان در انجا دختران زیادی همانند خود را می بیند ولی باز به خود می لرزد و می ترسد که پدرش بیاید و او را پیدا کند و با خود ببرد، اما مدیر یتیم خانه به او اطمینان می دهد که هرگز او را به پدرش تسلیم نخواهند کرد. مهربان در آنجا برای خود جای خواب راحت ولباسی گرم دارد و به مکتب نیز می رود . مهربان شاگرد لایق و زحمت کشی است و او برای خود آیندی خوب می بیند و احساس می کند که در بهشت جاودانه ی خدا زنده گی می کند

.

اکنون ما باید بدانیم که در هر شرایطی هم که باشیم باز قادر خواهیم بود که بهشت خود را طوری دیگر وبه بهترین شکل آن بسازیم . در اصل بهشت جایی است که در آن جنگ نباشد پس می توان گفت که صلح در هر جا و هر مکان و بین هرکس می تواند گوشه ای از بهشتی را بسازد

.

 

 About the author

160