حقوق بانوان و آزادی بیان از طریق آموزش دیجیتالی, آموزش دیجیتالی, آموزش پایدار و امتیاز مرتبط با بازاریابی

Posted on at


حقوق بانوان و آزادی بیان موضوع های بسیار آشنای برای مدافعان حقوق بشر, روشنفکران, و سیاست مداران در سرتاسر جهان اند.در این میان سرعت و پایداری عوامل کلیدی اند.


در سالهای اخیری شاهد تغیرات زیادی در آفریقای شمالی, خاورمیانه, خاور دور و نزدیک به شمول کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مانند افغانستان, مصر, تونس, لیبی, سوریه و ترکیه بوده ایم.


کشورهای در حال اغتشاش سبب انگیزه در جوانها, دانشجوها, روشنفکران, هنرمندان و فلمسازان میگردند. ارزش توسعه رسانه ها در این کشورها بطور واضح از کشورهای با ثبات مانند ایتالیا, آلمان, فرانسه و یا کانادا بیشتر است.اگر ما انگیزه و الهام را در جوانان کشورهای در حال توسعه و گرفتار در اغتشاش با دیدگاه و درک جهانی یکجاه کنیم, مقاله ها, بلاگها, ویدیوها و فلمهای شان شبکه های جهانی و رسانه های خبری را تسخیر خواهند کرد و امتیازهای فوق العاده ای را ایجاد خواهند کرد.


 هر کسی میتواند یک ایجادگر درونمایه و فراهم گر موضوع برای رسانه ها باشد. نوشتن یک مقاله تازه مانند این, این فرصت را برایم فراهم میکند که اندیشه هایم را در شبکه مجازی جهانی ماندگار کنم.


این بخشی از بنگاه دیجیتالی مرتبط با نام من است که روی موضوع های متفاوت در جستجوگرها و شبکه های متفاوت مانند گوگل, یاهو و فلم انکس روی شان بحث میکنم. تمام این شبکه ها از این موضوع ها را درجه بندی و پخش میکنند و در ضمن از درآمد شان سود میبرند.نویسنده, ایجادگر درونمایه و فراهم گر موضوع برای رسانه ها بیشتر وقت ها فراموش میشوند و تنها مسوولیت شان بدون هیچ پاداشی برای شان باقی می ماند. این یک دشواری بزرگ در کشورهای در حال توسعه بویژه برای جوانان و دانشجوها میباشد.


آنها زندگی خود را برای بیان دیدگاهای شان به خطر می اندازند, اما در مقابل هیچ پاداشی را بدست نمی آورند. ملالی نویسنده تارنمای بی بی سی (BBC)  هیچ نوع پاداشی را دریافت نمیکرد. مگر بعد از اینکه به او شلیک شد و توجه جامعه جهانی جلب شد مورد حمایت مالی سازمانهای جهانی قرار گرفت.
About the author

160