مقاله نویسی صحیح

Posted on at


برای نوشتن یک مقاله ی صحیح و درست نیاز به برخی اطلاعات مفیدی داریم تا بتوانیم نوشته ای که مینویسیم برای مخاطب دل چسب باشد و زمانی که عنوان مقاله را میخواند تا اخیر آن ادامه دهد ولی بعضی از مقالات با حاشیه روی های زیاد و آوردن مطالب اضافی خواننده را دل سرد کرده و علاقه مندی به ادامه دادن آن ندارند.


مقاله ی درست و مکمل مقاله ای است که دارای عنوان درست و با مفهوم باشد,این عنوان را میتوان در اول انتخاب نمود و بعد با کمی تحقیق و جستجو در رابطه با آن شروع به محتوای مقاله نمود.عنوان مقاله به گونه های متفاوتی میتواند باشد,گاهی این عنوان از یک واژه بیشتر نیست به طور مثال مادر,سرزمین,معلم.گاهی این عنوان به صورت عبارتی کوتاه بوده مانند سپاسگذاری از پدر,تکنالوژی روز راهی به سوی پیشرفت,مردم و صلح.عنوان میتواند به صورت جمله هم باشد مانند "افغانستان کشوری است با مردم فرهنگ دوست و در جستجوی فرهنگ های مدرن","برای قدر دانی از زحمات مادرم دستان پر از عطوفتش را بوسه میزنم" ولی گاهی این عنوان به صورت مصرعی شعر بوده و نویسنده شروع به تجزیه,تحلیلو تشریح معانی شعر میکند مانند "بنی آدم اعضای یکدیگرند....که در آفرینش زیک گوهرند."یبعد از اینکه عنوان را به صورت صحیح انتخاب نمودیم باید شروع به نوشتن محتوای مقاله ی خویش کنیم, بعد از عنوان مقدمه ی مقاله قرار میگیرد یعنی هدف کلی و تعریفی کوتاه از مقاله ی خویش را در این بخش بیان مینماییم و در این قسمت از حاشیه روی های زیاد, به کارگیری جملات تکراری باید اکیدا جلوگیری گردد. مثلا مقاله ما در رابطه با اختراع تلفن و سهولت مردم اگر باشد در این قسمت فقط یک معرفی کوتاهی از تلفن و برخی از سهولت های آن را ذکر مینماییم. ولی ما تمام بخش های اصلی و توضیحی کامل از مقاله ی خویش را در قسمت وسط مقاله قرار میدهیم. در این قسمت میتوان تاریخچه, سال و غیره را نیز ذکر نمود.و بخش آخر مقاله را بخش نتیجه گیری مقاله در برمیگیرد در این بخش از ابتدا تا انتهای مقاله خویش را در چند خط خلاصه و نتیجه گیری خود را نیز بیان مینماییم. نا گفته نماند که مقالات علمی دارای بخش های زیاد تری میباشد ولی برای کسی که تازه شروع به کار و گامی میگذارد در دنیای مقاله نویسی و نگارش نکات بالا کافی است.


مقاله ی مفید مقاله ای است که دارای کلمات کلیدی یا همان تگ ها باشد, تگ ها و کلمات کلیدی مخاطب یا خواننده را در بخش فهمیدن مقاله در یک دید که در چه رابطه است یاری میکند و میتواند خواننده درمدتی اندک ایده ی مفیدی از مقاله بگیرد. زمانی که برخی از قسمت های مقاله از خودمان نباشد میتوانیم آن را در داخل قوس ها گرفته تا دزدی ادبی صورت نگیرد و این را میتوان همان نقل قول از دیگران یاد نمود.


کسانی که تازه کارند در سایت اجتماعی فیلم انکس با رعایت نمودن نکات بالا میتوانند به نتیجه ی مفیدی برسند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160