لباس های محلی مردم ما افغانستان

Posted on atلباس های محلی مردم ما افغانستان


مردم ما از قدیم به پوشیدن لباس های پشمی،نخی،ابریشمی،پوستی و پاپوش های چرمی عادت داشته اند و همه این لباس ها را خود شان تیار میکنند که پشم،پنیه و ابریشم را زنان و دختران می ریسیدند و بعد مردان در دستگاه های دستی آن را می بافتند لباس هایی که تا کنون در وطن مروج است و استفاده میشود مانند چپن،قاقمه،پیراهن و تنبان،دریشی،واسکت،چادر،پتو،کلاه های گلدوزی شده وغیره ... میباشداز جمله مشهور ترین لباس های که مروج است قرار ذیل است


چپن:چپن لباس های مردم ولایت های شرقی و شمال شرقی ماست. لباسی است که دارای آستین های بزرگ،یخن زیبا و آستر میباشد در بین آستر و رویه آن پنبه پر کرده است تا بدن گرم نگاه دارداز سر شانه تا دامن و آستین هارا به صورت موازی بخیه دوزی مینمایند تا پنبه ها بیرون نشود


در قسمت یخن چپن فراویز زیبا که از ابریشم به شکل نواربافته میشود، میدوزند که چپن زیبا جلوه میدهد. تمام تکه رویه و آسترچپن یخنی است و گاهی ابریشمی هم میباشد


 


واسکت:واسکت بالا تنه بی آستینی است که در تمام شهر ها و دهات وطن ما آن را میپوشند.واسکت انواع مختلفی مانند:پشمی،نخی،ابریشمی را دارد وبه قسم های مختلفدیزاین میشود یعنی به روی بعضی آنها مهره ها،گل ها،آیینه گک های کوچک را برای زیب و زینت و جلوه جلای زیاد می دوزند. واسکت چرمیکاری را کودکان ، نوجوانان و جوانان در سال نو ،اعیاد مذهبی،جشن ها و روز های ملیو خوشی میپوشند  About the author

160