جوانان و نوجوانان کشور ما

Posted on at


وطن ما خانه ماست و ما میخواهیم هرچی زودتر خانه خود را ازهرلحاظ تکمیل نماییم.برای تکمیل نمودن خانه خود باید همه ما دست به دست هم داده وهمه باهمدیگر مانند عضو یک خانوادههمکار و همراه باشیم. و برای خدمت به کشور خود از هیچ گونه سعی و کوشش دریغ نکنیم.به خاطر آبادی کشور خود باید جوانان ونو جوانان کشور خود راحمایت کنیم و آنها را تشویق نماییم٬تا آنها اشخاص مفید به جامعه تقدیم شده و تمامکمبودی های کشورماراتکمیل کنند.همه جوانان ما باید حقوق یکدیگر را بشناسند وباهم متحد و متفق شوند تا بیگانه گان و دشمنان وطن ما از وطن ما سواستفاده نکنند.


حضرت محمد (ص) چنین فرموده اند:"مسلمانان باید درخوشی, غم, فایده و نقص باهم دیگرشریک باشند". بزرگان و پدران وطن ما باید احادیث محمدی را پیشه زندگی خود قرار دهند. تا باشد جوانان ما هم متوجه شوند و راه آنها را تعقیب کنند چون فرزندان راه پدران خود را درپیش میگیرند. بزرگان باید همیشه به کارهای پسندیده نزدیک وازکارهای بد فاصله بگیرند وتنها فایده خود را درنظرنگیرند و حق دیگران را هم بشناسند و مفاد دیگران را در نظر بگیرند.دراین باره یک متل است که میگویند:"هرچیزی که به خود نمی پسندی به دیگران هم نپسند" باید جوانان را به درس وتعلیم رهنمائی کنیم تازحمات جوانان دیروز وسالخوردگان امروز ما به حدر نرود وهمیشه کشور ما مانند کشورهای دیگر روبه پیشرفت و بازسازی باشد.


بس است دیگر رنج٬جنگ و بی اتفاقی!!, کشور ما زحمات بی شمار را بخاطر همبستگی و مستقل بودن کشیده و مشکلات زیادی را پشت سر گذشتانده است.وقتی از رنج های وطن و مردمم نامی میبرم یا یاد آور میشوم بی خود اشک به چشمانم جاری شده و من رابه گریه میاندازد؛مانند من صدهاهزار هموطنم را نیز به خصوص آنهای که عزیزان خود را ازدست داده اند٬ در چنین حالتی قرار میدهد. ما جوانان کشور, باید به خاطر مردم رنج دیده خود به خاطر مادر که جگر گوشه ای خود را از دست داده, به خاطر زن که در جوانی شوهرش را از دست داده و بی سرپرست شده است. به خاطر طفلی که پدر شیرین خود را در کودکی از دست داده و یتیم گشته است,به خاطر پدرانیکه بخاطر تهیه کردن یک لقمه نان برای فرزندان خود دست,پا یا یکی از اعضای بدن خود را از دست داده است. کوشش کنیم,زحمت بکشیم و وطن خود را از فقر و ستم دیگران نجات دهیم ودیگر نگذاریم چشم هموطن ما بخاطر از دست دادند جگر گوشه های شان پر نم شود و رنج بکشند.بلی ماجوانان هستیم که باید کشور خودرا از چنین مشکلاتی نجات دهیم٬ و کشور خود را آباد سازیم و مردم خودرا بیشتر حمایت کنیم تا آنها نسل آینده کشورمارا حمایت کنند. این هم بستگی ما باعث پیشرفت وطن ما و نجات مردم ما میشود. واین کار ما باعث میشود که دیگر هیچ کسی به رنج وزحمت گرفتارنشود وهمیشه با صلح, دوستی, آرامش, همبستگی و رفاقت به پیش برویم و زندگی کنیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post


تمنا عزیزیAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160