با شخصیت باشید!!!

Posted on at


خداوند پاک انسان را اشرف مخلوقات آفریده است,و به او چنین شخصیتی عطانموده که به هیچ یک از مخلوقاتش نصیب نگردانیده است.شخصیت,اقتدار و ربته ی شخص را از هر لحاظ در بر میگیرد.انسان زمانی میتواند از شخصیت والایی برخوردار باشد که در قدم اول احساس رضایت بیشتری نسبت به خودش نشان میدهد.


 اندیشهشخصیت و ارزش اعتباری که انسان دارد بر دیگران نمایان میشود,چنانچه اشخاصی که دارای پلان و هدف میباشند همیشه موفق اند,طوری که برنامه ی مورد نظر را طرح ریزی میکنند و با افکار,آرزو,خواسته ها و خلاقیت هایی که دارند به سوی هدف رهروان میشوند که نتیجه ی آن نیز کامیابی بیش نیست.شخصیت ها متفاوت اند چنانچه مرتبه شخصیت یک انسان از تربیه و تعلیم آشکار میشود که تربیت یک شخص همانا از گهواره شروع میشود.پدر و مادر هستند که در شخصیت سازی فرزندان خود قدم برمیدارند و تلاش مجدد برای تربیه ی بهترشان میکنند.چنانچه برتری شخصیت از سیرت آن برملا میشود و این سیرت است که طرز فکر شخص را متغیر ساخته و او را دارای شخصیت میسازد.انسان های با شخصیت و با معرفت غرور و تکبر ندارند,صبور و بردبارند,خوش بینی و خوش خویی شعار آنهاست.از جمله عناصر سازنده شخصیت اندیشه است,که شخصیت او را بارز میکند و در رشد و توانایی های او نقش مهمی بازی میکند,چنانچه یک توانایی است,البته توانایی درون که از قلب انسان منشا گرفته و در سیرت او نمایان میگردد.هر انسان آرزو دارد که هم در دنیا و آخرت تروتی نهفته داشته باشد پس خوب است که در این دنیا از شخصیتی والا برخوردار باشد و در آخرت بهره ی باشخصیت بودن را گرفته و همیشه در تمام کارهای خویش پیروز باشد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post


خموش فراهیAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160