هنر بخشیدن

Posted on at


بخشش و گذشت نمودن یکی از راه حل های بسیار مفیدی است  در مقابل خطاها و اشتباهات دیگران,شاید این کار خیلی اسان نباشد در برابر کسی که ما را آزرده است و روح و جسم ما را متضرر ساخته ولی این را هم میتوان گفت که با بخشش نمیتوان کینه و عداوتی نسبت به کسی که اشتباه کرده را از بین برد.ولی گزینه ی مهم و اساسی میباشد برای سلامتی روح و جسم.دانشمندان و محققان به این نتیجه رسیده اند کسانی که از اشتباهات دیگران چشم پوشی میکنند و خطاهایشان را نادیده گرفته و در هنگام ناراحتی خشم خویش را فروخورده کمتر دچار مشکلاتی مهمی همچون بیماری های عصبی و روحی روانی و استرش میشوند و این افراد به گونه ای دیگر به زنده گی مینگرند و بیشتر نسبت به فرداهای خود امیدوارند


.


در جایی دیگر مطالعه نمودم که با بخشش میتوان از فرسوده گی ها و پیری زود رس جلوگیری نمود و سیستم ایمنی بدن خود را در مقابل خطرهای گوناگون محافظه نمود.کسانی که صبر و بخشش را سرلوحه ی تمام کارهایشان قرار داده اند از نشاط و سرزنده گی خاصی برخورداند.یکی از توصیه هایی که در این قسمت برای رفع عصبانیت های سریع نمود این است که آرام باشید و در مقابل ناراحتی ها به چیزهایی که برای شما شادی میآورند فکر کنید و هم چنین نفس عمیق هم خود راح حلی برای کسانی است که زود خشمگین میشوند است.همیشه منتظر معذرت خواهی دیگران نباشید بلکه در این قسمت خودتان باید داوطلب شده و با انجام معذرت خواهی نهایت بزرگی و رشد فکری خود رابه شخص مقابل تان نشان میدهید.هنگامی که شما از وی پوزش میطلبید ,وی هم به اشتباهات خود پی برده و شرمنده ی رفتار نیک شما میگردد.شخص گناه کار همیشه شخص پیش روی ما نیست شاید در حدود پنجاه درصد از این مشکلات تقصیر خودمان بوده,رفتارها متفاوت میباشد بعضی از اشخاص با رفتار و خلق و خوی تندی که دارند در هنگام عصبانیت نمیوانند خودشان را کنترول کننددر این مواقع باید از رفتاری ارام و نرم ولطیف استفاده نمود تا شخص مخاطب را قانع ساخت.برخی از افراد عادت دارند که در زمان وقوع مشکلات خودشان را مقصر دانسته و به صورت متداوم احساس ندامت و پشیمانی میکنندولی در این قسمت باید این را متذکر شد که در گام نخست انسان باید خودش را ببخشد و این نهایت زیبایی است.بخشش دیگران هنر است پس بیا تا میتوانیم در این تکرار این واژه سهیم باشیم.


جاوید حیدریAbout the author

160