مواد مخدر

Posted on at


مواد مخدر بدترین میکروب در یک جامعه میباشد ، مواد مخدر در یک کشور ضرر ها و زیان های زیادی بوجود میاورد ، مواد مخدر افراد یک جامعه را بیکاره و نا توان میسازد ، مواد مخدر باعث رکود اقتصاد و فرهنگ یک کشور میشود ، مواد مخدر به اقتصاد یک جامعه بسیار زیان میرساند چراکه اگر افراد جامعه به مواد مخدر روی بیاورند دیگر توان پیشرفت را ندارند و بیشتر خودشان باری روی دوش دیگران میباشند


 


مواد مخدر از چندین لحاظ به ضرر همه میباشد : مردم را بیکاره و بی فرهنگ میسازد ، اقتصاد کشور را ضعیف میسازد ، از همه مهمتر در زمین هایی که مواد مخدر کشت میشود آن زمین ها به مرور زمان از رشد افتاده و اگر خواسته باشیم کدام چیز دیگری را زرع کنیم حاصل خوبی نمیدهد ، مواد مخدر افراد جامعه ما را بی بند و باساخته و آنها را از دایرهء اسلام و دین و شریعت دور میسازد


 


برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر مواد مخدر در بین افراد جامعه باید اقدام جدی صورت گیرد ، دولت به طور جدی پیگیر باشد تا کسی در کشور مواد مخدر کشت نکند و بر تمام ما لازم است تا مانع اطرافیان مان شویم تا به مواد مخدر روی نیاورند و در انتخاب دوست و همنشین خود هم توجه کنیم تا آنها ما را به راه های بد مثل مواد مخدر نکشانند


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/212078/212078About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160