بخش دوم اعتیاد...!

Posted on at


 

چه عواملی باعث اعتیاد می شود؟

از پژوهش و تحقیق که در باره اعتیاد صورت گرفته به پیامد، عوامل و تاثیرات آن اشاراتی داشتیم به اثر مصاحبه و مشاهده یی که با اشخاص داشتم به این نکته پی بردم که عامل عمده یی اعتیاد عوامل اجتماعی می باشد که بیشتر از افراد به خاطر از دست دادن نزدیکان و عزیزان خود به این عمل (اعتیاد) روی آوردند و حتی می خواستند دست به خود کشی بزنند ولی باز هم به این فکر که مرتد نشوند از انجام این عمل منصرف شدند. از چه راه های به اعتیاد روی آوردند؟

در جواب این سوال گفته می توانیم که از نشست و برخاست با دوستان و رفیقان نا باب و یا نا مناسب، داشتن ثروت و دارایی زیاد، بی توجهی والدین، از هم پاشیدگی خانواده و نبود مهر و محبت بین اعضای خانواده به این عمل روی آوردند. رفتار مردم با معتادین چگونه بوده؟ در چنین شرایطی وقتیکه فرد معتاد به مواد مخدر می شود در اصل آن یک بیمار اجتماعی است که نیاز به عاطفه، مهر و محبت اعضای فامیل و نزدیکان خویش دارد؛ با وجود این هم همه افراد جامعه به عنوان یک فرد دزد، دیوانه، بیکار و بی سواد به آن می نگرند ولی چنین نیست چرا که آنها به میل دل،علاقه و تصمیم خود به این عمل روی نیاورده و یک بیمار در جامعه محسوب می شوند که همین بیماری یک معضل بزرگ در جامعه است

.

افراد معتاد را از طریق لت و کوب نمی توان از این بیماری نجات داد بلکه باید به آنها محبت و رسیدگی صحی شود. به عقبده یا به گفته خود معتادین حیوان بهتر از معتاد است بخاطریکه در جامعه توجه و ترحم بیشتر به حیوان نسبت به معتاد می شود. آیا از طرف دولت به معتادین کدام رسیدگی شده است؟ به قول خود شان نخیر از طرف دولت وعده های زیادی به خاطر کمک و همکاری، فرار دادن و نجات دادن آنها از این بیماری داده شده و حتی از طرف کشور های خارجی هم وعده های داده شده ولی متآسفانه هیچکدام عملی نگردیده است. نتیجه گیری: از بررسی میزان اعتیاد در شهر هرات به این نتیجه می رسیم که اعتیاد در شهر هرات به طور قابل ملاحظه ای وجود دارد و بیشتر قشر جوان جامعه به این عمل روی آوزدند

.

عامل عمده یی اعتیاد عوامل اجتماعی است که افراد به خاطر از دست دادن عزیزان و نزدیکان خود به این عمل روی آوردند.افراد از ارتباطی که با دوست ها و رفیق های نا باب خود داشتند، از هم گسسته شدن فامیل شان و نبود مهر و محبت بین اعضای خانواده معتاد به این عمل شدند. می توان گفت که اعتیاد یک عمل مخرب کننده است نه تنها باعث نابودی یک فرد جامعه بلکه تمام افراد جامعه می شود که هم به خود شخص هم به فامیل و جامعه مضر است.

گزارشي از خودم در سطع هرات

( مريم اکبري)

 

 

 


About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160