مصاحبه با پروانه٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فلم انکس: آیا شما کدام حساب کاربردی انترنتی اجتماعی دارید؟ برای کدام مقاصد از آ استفاده می کنید؟


پروانه: بلی من یک حساب کاربردی در انترنتی که شامل برنامه فلم انکس میباشد دارم٬ وبه منظور آگاهی از برنامه های انترنتی استفاده مینمایم.


فلم انکس:چه کسانی را شما در پروگرم همبستگی زنان / فلم انکس ملاقات کردید و چه بیاموختید؟


پروانه: من با الهه محبوب در تماس انترنتی میباشم. و ملاقات من روی برنامه های کاری انترنتی بوده است.


فلم انکس:شما چه قسم تجربه نوشتن خودرا در فلم انکس ارزیابی کردید؟


پروانه: با رهنمائی استاد بزرگوار خویش داشته فراگرفته را مورد ارزیابی قرار داده وبا تشویق استاد محترم تا اکنون به نتایج خوبی رسیده ام٬ که خودم راضی میباشم از اینکه در ین مدت کوتا توانسته ام انقدر اگاهی و اشنائی با برنامه فلم انکس پیدانماید.


فلم انکس:بهترین موضوع ای را که شما بصورت آنلاین (بخش زنده) تعقیب میکنید کدام ها هستند؟


پروانه: من تا اکنون از برنامه های پیام های کوتا ه تحریر که از طریق برنامه فلم انکس ارسال و در یافت میگردد استفاده مینمایم و خوشم می آید.


فلم انکس:شما چقدر فاید از پروژه همبستگی زنان که باعث تشکیل صنوف انترنت برای شاگردان لیسه میشود گرفتید؟


پروانه: با آشنائی و آموزش برنامه دلچسب فلم انکس من توانسته ام با بسیاری از زنان که از طریق این برنامه استفاده مینمایم آشنا شوم٬ و دوستان من را بیشتر سازد و خوشحالم که زنان بطور همبستگی توانسته اند از طریق این برنامه همبستگی خویش را اعلان نمایند.


فلم انکس:از کدام روش یا برنامه بیشتر لذت میبرید؟ چرا ؟


پروانه:از برنامه های اجتماعی و ارتباطات انترنتی که از طریق فلم انکس صورت میگرد خیلی خوشم می آید.


فلم انکس:کدام روش یا برنامه بیشتر شما را به چالش میکشد و یا برای تان مشکل است؟ چرا؟


پروانه:از اینکه تا اکنون به برنامه فلم انکس و تویتر بصورت کامل آشنائی و مهارت خاص دریافت نکرده ام برایم مشکل است وروی همین علت دچار چالش میباشم.


فلم انکس:چه قسم مقالات / کتاب های را شما در جریان سال روان خواندید که معنی خاصی برای شما دارد؟


پروانه:تا اکنون صرف کتاب های مضمون درسیمکتب خود را مطالعه مینمایم٬ ودیگر کدام کتاب را برای مطالعه انتخاب نکردم.فلم انکس:آیا شما کدام سرگرمی یا علاقه خاصی به چیزی دارید؟ آنها چه هستند؟


پروانه:تااکنون صرف کتب مکتب ودروس خویش را منحیث سرگرمیانتخاب و به آن عمل مینمایم دیگر سرگرمی خاص ندارم.


فلم انکس:شما خود را در 4 سال آینده در کجا می بینید؟


پروانه:من آرزودارم طی چهار سال آینده پیشرفت های خوبی را در قسمت فراگیری علوم ساینس و کمپیوتر کسب نمایم.


فلم انکس:شما وقت اظافی یا و وقت آزاد خود را چه قسم سپری میکنید؟


پروانه:من آرزودارم وقت اضافه خود را صرف مطالعه وتحقیق در خصوص برنامه های درسی خود نمایم و همچنان بعضی از اوقات خودرا کمک و همکاری در امور منزل صرف مینمایم.


فلم انکس:چه کسی الگو شما است و چرا؟


پروانه:بهترین الگو برایم استاتید بزرگوارم میباشد که همیشه با زحمت خود باعث تشویق و فراگیری علوم برایم گردیده اندبهترین مشویق بنده پدر و مادر میباشند.


فلم انکس:اگر شما خواسته باشید جایی بروید، آنجا کجا میتواند باشد؟


پروانه:من وطن خود را دوست دارم هیج جائی نمی خواهم بروم ولی اگر خدا نصیب من نمایند میخواهم به سفر حج بیت الله شریف بروم.


فلم انکس:آیا شما تا حال کدام مقاله یا بلاگ ساختید؟ در چه موردی بوده است؟


پروانه: نه خیر تا اکنون کدام بلاگ نویسی نکرده ام.


فلم انکس:اگر شما خواسته شود خود را در 3 جمله معرفی کنید، چه چیزی میتواند باشد؟


پروانه: من افغان هستم.


فلم انکس:آیا کدام بازی ای را انجام میدهید؟ چه قسم یک بازی ای شما را بیشتر از همه دوست دارید؟


پروانه: من تا اکنون کدام بازی را انجام نداده وتا فعلاً وقت بازی را نیز پیدا نکرده ام.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


پروانهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160