اهمیت خواب در زنده گی

Posted on at


خواب یکی از مهم ترین ضروریات بدن هر انسان است که برای بدن وی بسیار مهم است و برای فعالیت های لازم بدن خود باید حتمن یک از طرف شب یک وقت معین ر ا برای خواب کردن در نظر بگیرد و حد اقل هر انسان باید در شبانه روز( 6الی 8) ساعت باید استراحت کند تا به توان در روز فعالیت های زیادی انجام دهد و بتواند توانای و نیرو پیدا کندتا بتواند در روز دوباره فعالیت انجام دهد.خواب برای تمام انسان ها مهم و با ارزش است چون بعد از ساعت های زیادی که تمام انسان ها کار و فعالیت می کنند و بعدا به استراحت ضرورت دارند تا بتوانند دوباره در روز به کار و فعالیت انجام دهند خواب کردن باعث آرامش عصاب می شود و باعث می شود که بعدا از چند ساعت استراحت انسان ها بتوانند دوباره به کار کردن بپردازند و اگر در یک شبانه روز خواب نشوند باعث ناراحتی عصاب می شود و ما نمی توانم در روز هیچ نوع کاری انجام دهیم چون خیلی خسته هستم و نمی توانیم کاری انجام دهیم.باید هر انسان وقتی که می خواهد خواب شود لباس خواب داشته باشد و لباس ما باید راحت و آزاد باشد تا بتواند راحت بخوابد و استراحت کند و باید لباس خواب خود را زود زود بشوریم تا در هوای گرم باعث مریض شودن ما نشود و برای لباس خواب خود از تکه های یخ و نخی استفاده کنیم تا راحت باشیم.و تمام ما انسان ها باید تمام سعی و تلاش خود را بکنیم تا به وقت معین خواب شویم تا بتوانیم صبح هم سر وقت از خواب بیدار شویم و این کار باعث می شود که ما خواب اضافه یا بیشتر از حد خواب نشویم و بتوانیم صبح عبادت خداوند را به جا بیاوریم تا خداوند از ما راضی باشد و در کار های ما خیر و برکت دار می شود.


 


 


 About the author

160