اعلان پارک ملی تازه در آمریکا

Posted on at


رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا در یک محلف به نماسبت اعلان یک پارک ملی سخنرانی میکند. او یک کوهستان و قله را به حیث یک اثر ملی معرفی میکند. آقای اباما از تمام  مقام های دولتی و نماینگان سنا که برا نام گذاری این برنامه ملی یاری رساندند, سپاسگذاری میکند. این منطقه موجوادات, نباتات و حیوانات ویژه خود را  ارد. هر ساله هزاران آمریکا از این منطقه برای رخصتی, مطالعه, کاوش و کوه نوردی دیدن میکنند که ملیون ها دالر را به منطقه می آورد.
این برای مردم محلی بسیار سودآور می باشد. این دومین اثری است که امسال رئیس جمهور آمریکا ملی نام گذاری کرده است و یازدهمین از همه می باشد. این پارک ملی بیش از سه ملیون هکتار زمین را در بر میگیرد که از زندگی وحش نگهداری میکند. در اخیر آقای اباما سند رسمی این نام گذاری را درمقابل رسانه ها, مهمان ها و مقام های دولتی امضا میکند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160