چگونه تویتر را متحول بسازیم و یک راهبرد قوی رسانه اجتماعی را انکشاف دهیم

Posted on at


این رسانه آنلاین شبکه مرا در جهان سه بعدی نیز گسرش داد.  تعدادی از کسانی را که در تویتر با آنها آشنا شدم, حالا دوستان نزدیک من اند.


دوستانی اند که جزئیات زندگی من را در مورد وظیفه و خصوصیات زندگی من که آنها را در تویتر به دید همگان نمیگذارم, میدانند. اگر این اشخاص در زندگی من وجود نمی داشتند و یا من در زندگی شان نمی بودم, واقعا دلتنگ شان میشدم. زندگی من در وجود شان غنی تر شده است.بعد از شورشهای لندن در تابستان گذشته, یک مجموعه از مردم به خیابانها رفتند و در پاک کاری شهر سهم گرفتند. این رویداد چندان جنبه رسانه ای نیافت بنا من هشتگ گفتگوهای پاک کاری (#conversation around clean up) لندن را دنبال کردم و با کسی که در این پاک کاری سهم گرفته بود به تبادل دیدگاه پرداختم. .


این یک تجربه بسیار خوبی بود. و همیشه یک نمونه عالی در زندگی من خواهد بود. با استفاده از نیروی که در این علامه, هشتگ#, وجود دارد, توانستم از تمام شبکه های پرسر و صدای خبری عبور کرده و مستقیم به منبع بپیوندم.  به مشکل میتوان رویدادها را با دید خود, نه با دید دیگران, تجربه کرد.تویتر را مانند یک راه میانبر برای پیوستن به جهان خود در زمان واقعی میدانم. به شما توصیه میکنم که یک راهبرد رسانه اجتماعی برای رسیدن به مردم جدید, دوستان تازه, اشتراک گذاری دیدگاهای جدید, زندگی و در آغوش گرفتن زمان نوین برای خود بسازید. تویتر جای برای ماندن است.About the author

160