فرهنگ نشان دهنده هویت یک جامعه

Posted on at


فرهنگ یک قوم، یک جامعه و یا یک کشور عبارت از مجموعه هستیِ مادی و معنوی همان قوم یا جامعه می باشد که هویت یک قوم یا ملت را هویدا و پدیدار می سازد

فولکور که فرهنگ دسته یا گروهی از مردم میباشد، یک کلمه انگلیسی بوده به معنی خرد و دانش می باشد.

فولکلور ابعاد مختلفی دارد؛ یکی فولکلور عنعنوی که شامل اسطوره ها ، افسانه ها، ضرب المثل ها ، اشعار و سرود ها، دوبیتی ها، قصه ها و غیره میباشد

.

بخش دیگر آن، فولکلور رسم و رواج میباشد که شامل مراسم و محافل ها ، جشن ها مانند جشن سال نو، عروسی ها ، رسومات مختلف عروسی، مهمان داری، سیالداری، عزاداری، عیدی، براتی وغیره که در ادوار گذشته تحولاتی در آن پدید آمده بود و اکنون به ما رسیده است.

فرهنگ هر ملت نشان دهندهء‌ تاریخ، سرگذشت و طرز زندگی مردمان گذشته همان ملت را نشان میدهد.

یک بخش دیگر فرهنگ عبارت از: هنرهای گذشته ء است مانند؛ هنر نقاشی و رسامی ،‌خطاطی ، حکاکی، خیاطی،‌گلدوزی، معاری، چرم دوزی، زرگری، قالین و گلم بافی، ساختن خانه های چوبی،‌گِلی، و سنگی، سوزن دوزی به طریقه های مختلف و غیره که در همه نقاط افغانستان رواج دارد و این ار نشان میدهد که مردم کشور ما از زمانه های بسیار دور به هنر و بخش های علاقندی و استعداد فراوان داشته اند

.

قسمت دیگری از فرهنگ شخصیت های بزرگ سیاسی، هنری، تاریخی،علمی ،شعرا و تاریخ نویسان است.

هر فردی که در یک جامعه زندگی می کند باید از فرهنگ، رسوم و عنعنات گذشته تاریخ کشور خود اطلاع داشته باشد.

با دگرگونی هایی درتاریخ سیاست افغانستان رخ داده است بیشتر فرهنگ و رسومات کشورمان رو به زوال رفته است و تا حدودی فرهنگ بیگانه گان داخل کشور مان شده و جای فرهنگ گذشته های مارا گرفته است، باید کوشش شود تا این رسم و رسومات جمع آوری شده تاریخ و سرگذشت ملت مان حفظ شود و آیندگان با خواندن و دیدن آن قدامت کشور مان را بیشتر و بهتر درک کنند

.

باید فرهنگ اصیل خود را دوباره جایگزین فرهنگ های جدید خارجی بسازیم و حفظ هویت ملت نمائیم

وامن انکس

فرهنگAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160