همیشه صاف و یکرنگ باشید

Posted on at


صاف و یکرنگ بودن و بی ریا بودن بهتر از هزار رنگی و ریا کاریست ، همیشه یکرنگی باعث موفقیت و کامیابی ما در زندگی اجتماعی ما با دوستانمان میشود ، وقتی با کسی ارتباط بر قرار میکنیم همانطوریکه ما دوستداریم او با ما وفادار و صاف و صادق باشد او هم از ما این توقع را دارد که هرگز به او از پشت خنجر نزنیم و با او دو روی و دو رنگ نباشیم


 


دو رویی و خیانت کاری ما را در اجتماع خصوصاَ بین دوستان و نزدیکانمان بی اعتبار ساخته و باعث میشود که دوستانمان از ما دور رفته و دیگر هم کسی نخواهد با ما رابطهء دوستی بر قرار کند ، باید همیشه در بین تمام مردم اعتبار و عزت خود را حفظ کنیم و هرگز به کسی خیانت نکنیم و راز دار مردم باشیم ، قسمی نباشیم که در پیش رویش خوب باشیم و او را دوست داشته باشیم اما در پشت سرش برایش ناسزا بگوییم و او را انسان بد جلوه بدهیم ، این کار یک کار بد و نا پسند است


 


پروردگار بزرگ و توانا بنده گانی را که دو رویی و خیانت کاری میکنند را دوست ندارد و این چنین اشخاص را در روز قیامت مورد عذاب خویش قرار میدهد ، حضرت محمد(ص) پیامبر بزرگ اسلام همیشه یکرنگ بودند هرگز خیانت به کسی نمیکردند و در غیاب کسی سخن بد نمیزدند و همیشه به یاران و اصحاب شان نیز تاکید میکردند تا یکرنگ و بی ریا باشند تا مورد مهربانی و بخشش پروردگار بزرگ قرار بگیرند


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/219810/219810About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160