آرایشگاه جوانان مستفیدین دارای واجد شرایط ذیل را میپذیرد

Posted on at


 


1- قد:- قد بلند، قد متوسط و قد کوتا، یا اصطلاحا محلی ها میگویند دراز ها، کلوله ها و کوتوله (پخچک ها)


2- صورت:- کرد، دراز و کوتا یا به اصطلاح امروزی ها شلغمی، بانجانی، دلمه یی، کنجشکی، لبلبویی و کته کله (کله کـټه)


3- ابدومین (شکم):- کشال، چشپان و آویزان (شکم کته، کته پرت)


4- سر:- کرد، بیضوی و مکعبی، و در اصطلاح محلی کله کدو، کله کنجشگی، کله لبلبویی و غیره


5- مو :- درویشی، چتری، توپر، توخالی و به اصطلاح محلی دلاکی دمبودنه یی، سیخونکی، دم اسپی، نذری، تک بوته یی، آلمانی، کپ، بوکسری، اسپیک، انگلیسی، لوله یی، کجکی، زنگوله یی، تاس کامل، پشمالود بلاخره میدان هوایی.6- البسه پوشیدنی:- تنبان یا شلوار، باریک، لوله یی، چسپان، بدن نما، سوراخدار، لکه دار، حریری، ابریشمی.


7- پیراهن:- سینه چاک، ریشه یی، لبه دار، بی لب، کرد، آستین کشاد، آستین چسپان، بدن نما، کمر نما، کردن نما، آرم دار، شعار دار و ....


8- دهان و لب:- تنک، کشاد، ارتجایی، چسپناک، جذاب، گیرنده، لاستیکی، خوشبو، معطر ...


9- کردن:- صورایی، نه یی،زانو دار، صاف، روشن، براق، دنبک دار و بی دنبک، قازی، کردن شتری...


10- چشم ها:- خورد، کلان، کرد، کشیده، نرکسی، خماری، سیاه زاغی، گیرا، جذاب، نافذ، هیپوتونیزمی، جادوگری، غزالی، کربه یی، عسلی ...


11- مژه ها و ابرو ها:- کمانی، شمشیری، کوتا، بلند، شیطانی، مصنوعی، طبیعی، شبنمی، نقره گون، صورتی...12- ریش:- بودنه یی، چپری، افشینی، لنگری، فرانسوی، کوسه یی، ستاری،


قرار شرح فوق علاقه مندان با ارسال عکس و سی وی به بخش پذیریش آرایشگاه جوانان به آدرس خیابان عاشقان، کوچه دلسوخته گان، روبروی پارک فرهنگ، طبقه همکف ناز پلازا.


نوت:علاقه مندان با هدیه یک دسته گل آرکیده و گل سروخ به آریشگاه جوانان افتخار بخشیده، سپاس گذاریم از شما.


با احترام ....


نویسنده: فاطمه فرزانه یارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160