رازهای موفقیت انسان در زنده گی اش

Posted on at


انسان به طریقه های متفاوتی میتواند موفقیت های روز افزون را از آن خویش سازد,ولی برخی از آن ها مهم به ذکر کردن میباشد و من در این مقاله ی خویش بیشتر به تشریح سه راز موفقیت میپردازم.


یکی از رازهای موفقیت در زنده گی داشتن فکری صحیح و مثبت میباشد,انسان با فکر منفی نمیتواند به موفقیت دستیابی کند زیرا اندیشه منفی تضعیف کننده ی اعتماد به نفس است و اعتماد به نفس خود یکی از گزینه های کلیدی برای موفقیت میباشد.اعتماد به نفس انسان را در رسیدن به اهدافش یاری میکند ولی انسان میتواند با افکار منفی خویش روی موفقیت هایش را خط بکشد.انسان با ذهن متفکری که دارد از دیگر موجودات زنده ی دیگر فرق دارد و این افکارش است که همواره او را به سوی شکست ها و یا موفقیت ها سوق میدهد.بنیان گذاری افکار,سازمان دهی آن ها همواره نتایج مطلوبی به بار خواهد اورد.طوری که روانشناسان همواره به مردم این تاکید را دارند که با افکار منفی خویش مقابله کنید و منفی نگر نباشد.همیشه روز را با فکر و اندیشه ای مثبت به پایان برسانید مهم نیست که چگونه روز برایتان گذشت زیرا شما فردایی در پیش دارید.گزینه ی دیگری برای بدست آوردن موفقیت ایمان به خدا و یاد او و از همه مهمتر طلب یاری و کمک از پروردگار عالمیان است٬ یاد خدا آرامش بخش دل هاست و این خداست که در همه حال به یاری بنده گانش میشتابد,پس اگر میخواهیم موفق باشیم در مرحله ی اول باید از خداوند بزرگ یاری بطلبیم.


برنامه ریزی و اهمیت دادن به زمان مطلب مهمی است که همواره به کسانی که در جستجوی موفقیت هستند توصیه میشود.برای رسیدن به هدف باید در نخست زمان را به صورت صحیح مدیریت کند دانستن قدر زمان و اهمیت دادن به آن انسان را در رسیدن به اهدافش یاری میکند و اینگونه میتواند به موفقیت برسد.برای بدست آوردن موفقیت باید تلاش های زیادی نمود و همواره کسانی که کوشش های زیادی نموده اند به موفقیت های زیادی دست یافته اند,همیشه در زنده گی باید هدفی مشخص داشته باشیم و با داشتن هدف میتوان به آنچه در ذهن داریم برسیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_postAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160