اسلام مرز ندارد

Posted on at


دین اسلام کاملترین دینیست،که بر تمامی دنیا حاکم است،زیرا از امتیازاتی برخوردار است که لیاقت حاکمیت را دارا میباشد.انسان از زمان خلقت تا کنون کارهای نادرست زیادی را مرتکب شده است،اما خداوند در هرزمان برایش پیامبری فرستاد تا اورا رهنمایی کند.خلاصه اسلام در تمامی قسمت ها پراکنده شده بود،"اما به مرور زمان کمرنگ شد" تا اینکه آوازه آمدن محمد(ص)به گوش همه رسید.قبل از بعثت آنحضرت کفر همه جا را فرا گرفته بود،جهالت حاکم سرزمین ها شده بود،شرک،زیر پاکردن حقوق دیگران،نادیده گرفتن امتیازات زنان و برده گرفتن نیز ازبزرگترین مشاغل آنان بحساب میرفت.اما با آمدن محمد(ص)همه چیز ازبین رفت،نا برابری،خسومت ومرزهای ایجاد شده نیز نابود شد.مرزهای ایجاد شده یعنی فرق و تبعیض میان مسلمانان،که پیامبر با کمک خداوند این مرزها را ازبین برد و تقوا را به میان آورد.


و امروزه آنچه که در میان مسلمانان دیده میشود، نادیده گرفتن تقوا و ایجاد دوباره مرزها میباشد، تقوا را نادیده گرفته و برتری را در قومیت و نژاد میبینند. مرزهای که در بین کشورهای اسلامی ایجاد شده است نشان دهنده ضعف مسلمانان میباشد، یعنی حتی مسلمانان نیز برای منفعت شخصی و وطنی کار میکنند نه برای منفعت دینی. آنان نیز بجای دفاع کردن از دین، ناموس و برادر شان از چیزهای دفاع میکنند که در شأن شان نیست.موضوعی که تمامی جوانان را در دنیای تکنالوژی و پیشرفت آزار میدهد، ایجاد کردن فرق و مرز از سوی دولتمردان کشور است، من خودم نیز همواره از ایجاد این فرق ها رنج میبرم.


جمهوری اسلامی افغانستان و ایران دو کشور اسلامی دو کشوری که از نگاه عنعنات، سنت ها، رسم و رواج ها و حتی زبان نیز باهم مشترک اند، امروزه در بین شان مواردی دیده میشود که در گذشته دیده نمیشد، این موارد تمامی جوانان را زیر تأثیر قرار داده است، دُرست است این دو کشور زمانی یکی بوده اند، و اینک جدا شده اند، اما به هرحال این دو کشور جمهوری اسلامی هستند و مرز میان این دوکشور نیز در شأن اسلام بودن آنان نیست زیرا اسلام مرز ندارد.


امروزه اگر جوانان افغان به ایران بروند باید مرده آنان برگردد، چرا؟ چون از مرز عبور کرده و این خلاف قانون است، اما چرا از مرز امریکا عبور میکند چنین اتفاقی رخ نمیدهد، و کسی او را نمیکشد؟ امریکا با آنکه جمهوری اسلامی نیست اما وقتی یک افغان از مرز آن عبور کند آنرا نخواهند کشت، و اگر فرد افغان را مجازات هم بکند گله ی نخواهیم کرد، زیرا از مرز اسلام آگاهی ندارد، اما ایران خوب میداند اسلام یعنی چه... و این کار در افغانستان هم نیز رخ میدهد اما نه خیلی زیاد، خیلی کم دیده میشود، که برادران ایرانی در افغانستان به قتل برسند، اما چرا باید به قتل برسند، آیا این انتقام خواهد بود؟ اصلأ چرا باید برادران ایرانی در افغانستان و برادران افغان در ایران به قتل برسند، آیا اسلام ما ضعیف است، و برای ما نگفته است از برادر کشی دست بکشیم. این دو کشور بدلیل ایجاد مرزها اسلام را نادیده گرفته اند و در تلاش گرفتن انتقام از یکدیگر اند. اما کسی نیست بگوید: شما هر دو مسلمانید و مسلمانان برادر یکدیگر اند. چگونه میخواهید برادران خود را خودتان به قتل برسانید.این دو کشور از تمامی کشور ها باید باهم صمیمی تر باشند، زیرا دوشمنان هر دو کشور یکی است. این دو کشور از نگاه رقابت های سالم باید با یکدیگر رقابت داشته باشند، اما بدنبال تباهی یکدیگر نباشند. اسلام دینیست که گفته: حتی به کافر سلام دهید تا بفهمد اسلام چه بزرگوار است. و با خود بگوید: این چه دینیست که حتی با کافر نرمی میکند و به او سلام میدهد، تا دلش به اسلام گرم شود و بداند اسلام دین برادریست.


اما متأسفانه سیاستمداران افغانستان و ایران سبب شده اند تا مرز ایجاد کنند، تا جوانان هر دو کشور را باهم درگیر کنند و آنان را برخلاف یکدیگر تشویق کنند، و این مخالفت ها را در بین افغانها و ایرانی ها میتوان در فیسبوک ها، تیوتیر ها و سایت های دیگری به صورت خیلی واضع دید.خواسته من از نسل های آینده و نسل امروزی که در جستجوی پیشرفت و موفقیت هستند، این است: که ای برادران و خواهران اسلام بیایید تا یکبار دیگر پهلوی بیرق های کشور خودمان پرچم اسلام را نیز بلند کنیم. و به همه ثابت کنیم که اسلام دین واحدیست و همه را مساوی میخواند. و برای تمامی دشمنان دین خود نشان دهیم که ما مرز را نمی پسندیم، زیرا اسلام مرز ندارد. بیا نخست مرز ها را از ولایت های خودمان از بین ببریم مطمئنن به هم خواهیم رسید و افغانستان و ایران متحدی خواهیم شد.به امید فردای بدون مرز


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post


 


کبرا محمدی "کروخی"About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160