عشق

Posted on at


 


عشق نام زیبا واحساسی عشق واژه ایست که تعریف کردنش ناممکن است تنها کسانی که آنرا در قلب دارند میتوانند احساس اش کنند .


عشق پاک ترین احساس در زندگیست آنقدر پاک که انسان را به سوی خوبی ها میکشاند وبه خدا نزدیک تر میسازد عشق تنها گیریستن از فراق یار نیست عشق دیوانگی نیست عشق هوس نیست .


بلکه عشق یعنی آرامش عشق یعنی پرستش یعنی عبادت عشق انسان را به اوج کمال میرساند


.


میگویند عشق انسان را باهمه بیگانه میکند اما اینطور نیست عشق انسان را به همه نزدیکتر میکند چون انسان با عشق همه چب را زیبا میبیند و همه را دوست میدارد در عشق جای برای نفرت نیست .


ادعای معروف : عشق بایک نگاه میشود اما نه عشق با نگاه نمیشود عشق احساس میشود عشق یعنی نباشد دعایش کنی ,تمام خوشبختی ها را برای او آرزو کنی وقتی نباشد اشک در چشمانت جای گیرد تمام خواسته ات فقط خوشی دادن برایش باشد .


عشق یعنی زیبایی باعشق انسان زیبا وکامل میشود وزیبایی های دنیا را حس میکند وقتی عاشق باشی دیگه هیچ چیز برایت مهم نیست دیگر باور هارا نمیخواهی دیگر نمیخواهی کسی باورت کند همان عشق ات برایت کافیست


.


عشق یعنی تشنگی دیداریار یعنی تپیدن برای یک لحظه دیدار,یعنی نفس کشیدن در هوای او ,رفتن بخاطر او ماندن بخاطر او خندیدن وگریستن تنها برای او.


عشق است که انسان را به خدا دیگرهم نزدیک میسازد معنی عشق این نیست که باید به معشوق برسی رسیدن مهم نیست هر لحظه که باعث خوشی اش شوی یعنی به او رسیدی تمام زندگی راحاضر هستی منتظربمانی اگر او در راه باشد .


عاشق آنست که زندگی کند بریا د معشوق اش دعایش ,نیازش ,هدفش ,حرکت اش ,سوختن اش ,ساختن اش ,همه وهمه برای معشوق باشد


.


عشق مانند نسیم صبحگاهی در زندگی به نوازش انسان می آید تا او را به شام دل انگیز برساند .


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160