کشیده شدن انتخابات به دور دوم

Posted on at


درست است، انتخابات یک وظیفه ئ وجدانی و وجیبه ئ ملی وسرنوشت ساز هر ملت وکشور است٬ و یکی از روش های مردم سالاری است که به مردم این اختیار را می دهد که اینده ئ خود و کشور خود را رقم بزنند.البته که انتخابات تمامی اینها است،اما باید در حالات خاص و مطابق شرایط خاصی برگزار گردد.


انتخابات نباید به طور غیر شفاف و غیر عادلانه صورت گیرد.در نظر من کشانیدن و رفتن انتخابات به دور دوم حرکتی نا پسندیده است و باعث به مصرف رسانیدن هزینه های هنگفتی می گردد که اسراف شمرده می شود. از هر طرف که بنگریم کشور من غرق در مشکلات گوناگون است از جمله نا امنی در اکثر نقاط افغانستان به چشم می خورد.اگر انتخابات به دور دوم نمی رفت با هزینه ئ ان شاید می توانست برای هزاران هزار جوان بیکار زمینه ئ کار را مساعد ساخت.یا برای جوانانی که پشت درهای کانکور نشسته اند زمینه ئ تحصیل فراهم می شد٬ و یا صدها فکر وعملکرد دیگر بر مردمانی که صد ها رخنه در زندگی ایشان جای دارد.در کشور همگی به فکر منفعت شخصی خود هستند به هر قیمتی حتی اگر دیگران زیان بینند،به فکر مردم غریب و بیچاره و ستمدیده نیستند، به علت توجه نکردن این سیاستمدارن ظالم جوانان بسیاری مجبور به ترک وطن ایشان گردیده اند٬ ان هم از راه غیر قانونی و سر مرزها هدف تیر مرز داران می گردند.در بدل برگزاری مجدد انتخابات کوشش در رفع این خلا ها می شد،تا دیگر مادری در غم و حزن فرزند اشک نمی ریخت و پر پر شدن غنچه هایش را به چشم نمی دید.اینان فقط می خواهند بر چوکی ریاست تکیه زنند و بزرگ شوند.مهم ترین وظیفه ئ ایشان اگاهی از حال مردم است ولی متاسفانه در ذهن ایشان هم خطور نمی کند.امید داریم نتیجه ئ تمامی این مصارف بر شایسته سالاری رقم بخورد نه قوم٬ نژاد٬ پول و دالر؛تا که اینده ای درخشان در انتظار مان باشد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


افسانه محمدی٬ فیروزه نیازی ویلدا امینیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160