رهبر خوب

Posted on at


یک رهبر خوب رهبریست که همواره بکوشد تا بخاطر رفاه جامعهء خویش تلاش های زیادی نماید ، رهبر خوب رهبریست که درد مردم را احساس کرده و بکوشد تا مشکلات مردم را رفع نماید ، رهبر خوب رهبریست که از وطن و مردم خویش محافظت کرده و آنها را در مقابل هرنوع ظلم و بی عدالتی محفوظ نگهدارد


 


رهبر خوب رهبریست که هرگز بر مردم ظلم روا نداشته و هرگز ستمگر و ظالم نباشد ، رهبر خوب رهبریست که صلح و امنیت را بر وطن خویش آورده تا مردم در فضای آرام زندگی کنند ، وی میبایست در بین مردم اتفاق و اتحاد و برادری را بوجود آورد و هرگز اجازه ندهد تا کسی این اتحاد و برادری آنها را از بین ببرد ؛ حقوق تمام انسانها را رعایت نموده و همه اعضای جامعه را یکسان و برابر بداند


 


اگر هرکدام مان وظیفهء رهبری را داریم نه تنها در راس دولت ما رهبر گفته میشویم بلکه اگر معلم هستیم حیثیت یک رهبر را در برابر شاگردانمان داریم ، اگر سرپرست یک خانواده هستیم حیثیت یک رهبر را در برابر اعضای خانوادهء مان داریم و همینطور هر گاه در راس و سرپرستی کاری قرار داریم باید به اشخاصی که تحت امر مان قرار دارند رهبر خوبی باشیم و به آنها هم بیاموزانیم که آنها هم در آینده باید رهبرانی سالم و مثبت و با عدالت باشند تا هم مردم و هم پروردگار بزرگ و توانا از او راضی بوده و یک الگوی مثبت برای دیگران باشد همانند پیامبر بزرگوار اسلام که بهترین رهبر مسلمین بودند و الگوی خوبی برای تمام ما میباشند


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/222467/222467About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160