نقش جوانان در جامعه اسلام

Posted on at


دین اسلام مقتدرترین و بزرگترین دین در تمام جهان می باشد٬ دین اسلام مقدس و پاک می باشد ما مسلمانان بخاطر دین مقدس اسلام جان خود را فدا میکنیم٬ دین اسلام چراغی است که راه ها را برای ما روشن میسازد تاجاییکه اگر مسلمانان از صدق دل به او ایمان داشته باشند.


دراین صورت روی مشکل را نمی بینند رهنمای ما حضرت بزرگوار محمد "ص" می باشند که برای ما مسلمانان الگوی خوب هستند واز انها به بهترین وجه پیروی می کنیم قبل از ظهور اسلام جوانان اصلا هیچ سهمی در هیچ کاری نداشتند٬تاجاییکه کهن سالان بودن حق صحبت کردن را نداشتند اصلا از حق خود دفاع کرده نمی توانستند همیشه مورد سرکوب دیگران قرار می گرفتند و به هر اندازه که کوشش می کردند که زنده گی خود را خودشان بسازند.اما بازهم به انها اجازه نمی دادند وبه انها تعین و تکلیفمی کردند و دینی را که بزرگسالان انتخاب می کردند٬ در صورتیکه دین مناسبی برای یک جوان نبود باید او را قبول می کردند و از او پیروی می کردند. در گذشته جوانان را به برده گی می گرفتند واز انها مثل یک ماشین استفاده می کردند و درهای علم به روی انها بسته بود ولی در زمان ظهور اسلام جوانان مانند یک نهال تازه رشد کرده از زیرزمین بیرون شدند واز دین اسلام پیروی کردند و بخاطر ان جان نثاری های زیادی را انجام دادند. و دین مقدس اسلام برای انها سهولت های بی شماری را مهیا کرد تاجاییکه جوانان می توانستند هر ان چیزی را که می خواستند در دایره اسلام می توانستند بدست بیاورند انها خیلی پیشرفت کردند و از همه مهمتر دین پاک و ستوده یی را خودشان انتخاب کردند.جوانان در جامعه اسلام بیش از حد انکشاف کردند اما در زمان ظهور اسلام جوانان علم ودانش را بدست اوردند٬ با ذهن خلاقی که داشتند توانستند علم ودانش را انکشاف دهند. و همچنان در اخردختر خانم های عزیز ازین نعمت شیرین خداوندی بهرمند شدند٬ من هم در دایره دین مقدس اسلام با حجاب کامل درس می خوانم وداکتر موفق در جامعه اسلامی می شوم وبه مردم رنجکشیده خود خدمت میکنم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


ریحانهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160